Alternative, eller alternativ på svenska, används som benämning på flera olika musikgenrer som anses ligga utanför huvudfåran inom respektive stil. Dessa stilar kan vara följande:

Se ävenRedigera