Alphakursen är en introduktionskurs i kristen tro. Den kommer ursprungligen från den anglikanska församlingen Holy Trinity Brompton i London under det tidiga 1980-talet, men finns nu över hela världen och i alla större kristna samfund. Kursupplägget och kursmaterialet är i princip detsamma var man än håller kursen. Alphakursen är uppbyggd av en serie föredrag som täcker de grundläggande delarna av den kristna tron. Varje kurstillfälle börjar med en lätt måltid, sedan följer ett föredrag som kretsar kring ett grundtema relaterat till den kristna tron. Efter föredraget diskuterar man och ställer frågor i mindre grupper.

Alpha logo

Också i Sverige hålls sedan 1996 alphakurser i kyrkor från många olika samfund, bland annat Evangeliska frikyrkan, Equmeniakyrkan, Frälsningsarmén, Trosrörelsen, Pingstkyrkan och Svenska kyrkan.

I dag finns Alpha i 170 länder. Sedan start har 24 miljoner människor gått en Alphakurs och materialet är översatt till 120 språk. I Sverige har drygt 100 000 personer gått kursen sedan start.

ÄmnenRedigera

 • Den kristna tron - tråkig, osann, irrelevant?
 • Vem är Jesus?
 • Varför måste Jesus dö?
 • Hur kan jag vara viss om min tro?
 • Varför skall jag be, och hur?
 • Varför skall jag läsa Bibeln, och hur?
 • Hur leder Gud oss?
 • Vem är den helige Ande?
 • Vad gör den helige Ande?
 • Hur kan jag bli fylld av Anden?
 • Hur kan jag stå emot det onda?
 • Varför och hur skall vi berätta om vår tro för andra?
 • Helar Gud idag?
 • Vad skall vi ha kyrkan till?
 • Hur kan jag göra det bästa av resten av mitt liv?

Externa länkarRedigera