Evangeliska Frikyrkan

Protestantiskt samfund i Sverige
(Omdirigerad från Evangeliska frikyrkan)

Evangeliska Frikyrkan, EFK, är ett svenskt evangelikalt, missionellt, baptistiskt samt karismatiskt trossamfund[1]. EFK grundades 1 januari 1997 som en sammanslagning av Örebromissionen och Helgelseförbundet/Fribaptistsamfundet. 2020 bestod EFK av 290 församlingar med totalt 33 168 medlemmar.[1]

Evangeliska Frikyrkan
FörkortningEFK
Bildad1 januari 1997
Tidigare namnNybygget - kristen samverkan (1 januari 1997-
september 2002)
TypKristet trossamfund
SäteÖrebro, Sverige Sverige
Officiella språkSvenska
Webbplatswww.efk.se

EFK:s vision är ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen”. Det sker genom att verka för en dynamisk rörelse av missionella församlingar som utbreder Guds rike genom att grunda församlingar, träna ledare och tjäna i samhället.

Historia

redigera

Evangeliska Frikyrkan har sina rötter i den baptistiska traditionen som i Sverige under andra halvan av 1800-talet tog sin form i flera samfundsbildanden. Evangeliska Frikyrkan bildades 1 januari 1997 som en sammanslagning av Örebromissionen och Helgelseförbundet/Fribaptistsamfundet. Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet hade i sin tur gått samman 1994. De tre modersamfunden hade åren därförinnan firat hundra- respektive hundratjugoårsjubileum.

Det nya samfundet gick initialt under namnet Nybygget – kristen samverkan, tänkt som ett tillfälligt namn under en övergångsperiod. Sammanslagningen fullföljdes genom att det nuvarande namnet, Evangeliska Frikyrkan, antogs i september 2002.

Teologi

redigera

Evangeliska frikyrkan anger Lausannedeklarationen, den Apostoliska trosbekännelsen och den Nicaenska trosbekännelsen som viktiga sammanfattningar av den kristna tro som ges i Bibeln. Evangeliska frikyrkan beskriver sin teologiska profil i fyra punkter[1]:

Verksamhet

redigera

Evangeliska frikyrka bedriver verksamhet inom tre olika program; Sverigeprogrammet, Internationella programmet samt Utbildningsprogrammet. Evangeliska Frikyrkans organisation ska verka för en dynamisk rörelse av missionella församlingar som utbreder Guds rike genom att grunda församlingar, träna ledare och tjäna i samhället.[2]

Sverigeprogrammet

redigera

Sverigeprogrammet finns som stöd för EFK:s 300 församlingar. Under Sverigeprogrammet finns verksamheter inom barn och familj, diakoni, församlingsutveckling, församlingsgrundande, mångkultur och ungdom. Evangeliska frikyrkan bedriver även Torpkonferensen under midsommarveckan med cirka 15 000 besökare varje år. Ungdomsfestivalen Ära arrangeras även vare år av EFK. Mellan 1999 och 2018 hölls även festivalen Frizon.

Internationella programmet

redigera

Historiskt har mission och internationellt arbete varit en grundpelare för organisationen. EFK bedriver idag internationellt arbete i över 40 länder med fyra fokusområden: mot människohandel, hållbar försörjning, barns rättigheter samt församlingsbyggande. Arbetet är uppdelat i regionerna Afrika, Asien, Europa/Mellanöstern och Latinamerika. EFK har ett åttiotal internationella partnerskap där arbete bedrivs på såväl samhälls- som regeringsnivå.

Utbildningsprogrammet

redigera

Evangeliska frikyrkan är huvudman för flera olika utbildningar:

  • Liljeholmens folkhögskola
  • Hyllie Park Folkhögskola
  • Örebro Folkhögskola
  • Akademi för ledarskap och teologi (ALT).

Evangeliska frikyrkans Sverigekontor i Örebro är knutpunkten för organisationen.

Medlemsstatistik

redigera

Antalet medlemmar i EFK har utvecklats enligt följande:

År Medlemsantal
1960* 19 800[3]
1997 28 321 / 28 245[4]
2009 31 616 / 33 616[4]
2011 32 223[5]
2013 33 091[6]
2015 34 400[1]
2020 33 168[7]

*) De samfund som senare kom att uppgå i EFK. Enskilda församlingar kan dock ha gått över sedan dess mellan EFK-samfunden och andra samfund.

Notera att några kyrkor är dubbelanslutna i EFK och annat samfund.

Ledarskap

redigera

Kongressen är det högsta beslutande organet inom organisationen där bland annat styrelse och missionsdirektorer väljs ut. Missionsdirektorerna leder organisationen EFK och nuvarande misionsdirektorer är Linalie Newman och Ingemar Forss. Evangeliska Frikyrkan leds av en styrelse som består av tretton personer som är geografiskt utspridda i Sverige, och som alla tillhör en lokal EFK-församling. I september 2020 valdes Richard Hultmar, pastor i Korskyrkan i Stockholm, till ny ordförande i EFK.[8]

Tidigare missionsdirektorer

redigera

Tidigare ordförande

redigera
  • 2016–2017 Henrik Melkstam
  • 2017–2018 Owe Anbäcken
  • 2018–2020 Gudrun Boström
  • 2020– Richard Hultmar

Källor

redigera

Externa länkar

redigera