Allmosa (från grekiskans ἐλεημοσύνη, "barmhärtighet") är en gåva för omsorg om de fattiga. Många religioner uppmanar till allmosegivande.

Allmosebössa
Texten lyder i översättning: "Allmosor för de stackars plågade obotliga".
Bössan är placerad vid porten till sjukhuskyrkan Santa Maria in Porta Paradisi i Rom.

I kristendomen ses allmosan som en handling av kärlek till nästan. Allmosor är tänkta att mildra ofrivillig nöd men även frivillig askes, till exempel för de kristna mendikantordnarna eller buddhistiska munkar.

Inom islam bör man skilja mellan å ena sidan zakat, den allmosa som är en religiös plikt gentemot Gud, en av de fem pelarna, och å andra sidan frivilliga allmosor som räknas som meriterande i Guds ögon.

Inom judendomen skall man ge allmosor, som heter tzedakah. Traditionella judar ger en tiondel av sin inkomst till de behövande.[1]

GalleriRedigera

KällorRedigera

  1. ^ ”Tzedakah: Charity”. Judaism 101. Judaism 101. http://www.jewfaq.org/tzedakah.htm. Läst 6 december 2011.