Islams fem pelare, eller plikterna som de också kallas, utgör grunden för islams lära och som måste fullgöras av alla muslimer. Profeten Muhammed kallade dem för pelare som bär upp islam och det finns en hadith som beskriver pelarna.

  1. Trobekännelse - Shahada
  2. Bönensalah (salat)
  3. Allmosan (skatt till de fattiga) – zakat
  4. Fastan (under månaden ramadan) – sawm (siyama)
  5. Vallfärden till Meckahajj

KällorRedigera