En personuppgift är en uppgift som kan knytas till en enskild fysisk person.[1] Personuppgifter innefattar alla uppgifter som avser en enskild person. Det inkluderar såväl uppgifter om personens egenskaper (till exempel ålder, kön eller kroppslängd) som uppgifter som personen själv eller någon annan producerat och som kan knytas till personen i fråga (till exempel resultatet på ett prov i skolan eller löneuppgifter).

Personuppgifter anses i allmänhet ha ett stort skyddsvärde eftersom spridningen av dem kan negativt inverka på den berörda personens integritet. I takt med den teknologiska utvecklingen har användningen och spridningen av personuppgifter blivit alltmer omfattande. Sedan 1970-talets början har lagstiftning för skydd av personuppgifter därför gradvis stärkts.

Inom Europeiska unionen anges skydd av personuppgifter som en grundläggande rättighet i stadgan om de grundläggande rättigheterna och långtgående skydd för personuppgifter återfinns i dataskyddsförordningen (GDPR).[2]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera