Öppna huvudmenyn

Allelisk exklusion är en genetisk process som leder till att endast en av normalt två nedärvda alleler (en från vardera föräldern) uttrycks, medan den andra "tystas". Fenomenet har bland annat studerats i B-celler, men är inte fullt förstått.