Alfred Kordelin

finländsk affärsman

Alfred Kordelin, född 6 november 1868 i Raumo, död 7 november 1917 (mördad) nära sin egendom Mommila-Hietois i Hausjärvi, Egentliga Tavastland, var en finländsk donator.

Kordelin var född i ett torftigt sjömanshem och gick två år i lägre folkskola, började 10-årig att tjänstgöra som ledsven åt en blind gårdfarihandlande och upprättade, fortfarande minderårig, i Raumo egen diversehandel. Bland annat köpte och realiserade han konkurslager och ägnade sig senare också åt industriell verksamhet. År 1907 köpte han Jockis, Finlands största gods och del i industriella inrättningar där, bland annat spik- och sirapsfabriker och 1917 Räfsö Ångsågs Ab:s i Björneborg sågar. Han hade även intressen i rederiföretag. År 1913 byggde han sig slottet Gullranda vid Nådendal (efter hans död skänkt till Åbo universitet, av detta bytt mot kronojord, numera sommarbostad för Finlands president). Kordelin mördades av ryska örlogsmatroser, vägledda av rödgardister.

Kordelins testamente av 3 april 1917 innehöll följande större dispositioner, till en jordbruks- och handarbetsskola för skyddslösa barn, till hem för gamla i Raumo och i Jockis, för en kyrka på Mommila, till underhåll av Gullranda, till en idrotts- och hälsovårdsfond samt till Finska operan, Finska handelshögskolan, Konstnärsgillet i Finland, Helsingfors stad och Nylands och Tavastehus läns lantbrukssällskap.

Resten av förmögenheten skulle bilda Alfred Kordelins allmänna framstegs- och bildningsfond, vars ränta skulle användas för främjande av finsk vetenskap, litteratur och konst i form av belöningar, stipendier och reseunderstöd samt för understödjande av folkbildningssträvanden. På initiativ av Finska vetenskapsakademien organiserades 1918 för detta ändamål Alfred Kordelins stiftelse.

KällorRedigera