Öppna huvudmenyn

Aktivism

försök att upprätta förändring eller stasis
(Omdirigerad från Aktivist)
Greta Thunberg är en svensk aktivist i klimatfrågan som fått stor uppmärksamhet för sin aktivism.[1][2][3][4]

Aktivism är individers och gruppers praktiska och medvetna aktiviteter för att påverka, eller göra motstånd mot, förändring i samhället.

Individer och grupper som utövar aktivism tar till praktisk handling, särskilt i form av kampanjande, för att skapa politisk eller social förändring. Ofta handlar det om aktiviteter som föregår eller föregriper ett politiskt beslut. Aktivism är då en samlande benämning på alla former av medveten politisk aktivitet för att förändra upplevda missförhållanden i samhället eller påverka exempelvis politiska beslut eller ett företags agerande. Aktivism kan exempelvis syfta till att stödja en företeelse, protestera mot något, åstadkomma en förändring i fattade eller föreslagna beslut eller visa på konkreta alternativ.

Tidigare betydelseRedigera

Tidigare hade aktivismen en delvis annan betydelse inom det politiska livet. Under vissa historiska perioder har de som förespråkat handling eller velat starta krig kallats aktivister, till skillnad från de mer passiva motståndarna till sådana förslag. Då handlade det om aktiviteter (så som ett krig) som följde efter det politiska beslutet. Under första världskriget kallades de som förespråkade Sveriges inträde i kriget på centralmakternas (Tysklands) sida för aktivister.[5][6] Den passiva neutralitetslinjen gick dock segrande ur striden. Även i Polen och Finland användes termerna aktivism och aktivister på liknande sätt.

UtrycksformerRedigera

Uttrycksformerna för aktivism varierar kraftigt: vissa former av aktivism är grundlagsskyddade medan andra är olagliga. Aktivismen kan genomföras inom ett politiskt system eller som utomparlamentariska åtgärder. Ofta är aktivism förknippat med starka eller kontroversiella åsikter och kan i en extrem form utgöras av olika typer av hot och väpnad kamp.

Inom den kristna religionen har aktivism förknippats med termen "praktisk kristendom" (se även diakoni), alltså utåtriktat välgörenhetsarbete och föredömligt handlande (Frälsningsarmén, Stadsmissionen), till skillnad från högkyrkligt hävdande av teologiska dogmer.

Exempel på former av aktivismRedigera

Se ävenRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera