Agent kan syfta på:

  • Agent (handel) – ett företag som har rätten att sälja varor åt ett annat företag

DatorerRedigera

  • Agent (program) – ett datorprogram som autonomt eller semiautonomt arbetar i bakgrunden
  • Agentbaserad modell – en typ av beräkningsmodell som oftast används för datorsimulering
  • Användaragent – ett klientprogram för att implementera ett nätverksprotokoll som används i kommunikation mot en server

PersonRedigera

  • Artistagentur - ett företag som avtalat med en artist om att mot provision förmedla frilansuppdrag till denne

SpråkvetenskapRedigera

Se ävenRedigera