Aga Khan är titel på den andlige ledaren (imam) för Indiens ismailiter (en gren inom islam), uppkommen på 700-talet, med cirka 15 miljoner anhängare världen över. Dess ledare anses vara ättlingar i rakt nedstigande led från profeten Muhammed genom dennes dotter Fatima.

Aga Khan IV

Dynastin Aga KhanRedigera

Enligt den nizari-ismailitiska sekten var deras ledare Aga Kjhan I den 46: imamen i rätt nedstigande led från den förste imamen Ali, profeten Muhammeds svärson. Räknat från Aga Khan I består dynastin av följande kända personer:

Alfabetiskt ordnadeRedigera

SläktträdRedigera