För ordklassen, se adverb.

Adverbial är en satsdel som beskriver tid, plats, sätt, omständigheter, med mera. Adverbial brukar delas upp i följande underavdelningar:

Adverbial kan vara obligatoriska eller fakultativa satsdelar (i senare fallet används ofta termen fritt adverbial). Ett obligatoriskt adverbial förekommer vid verbet att bo, som blir meningslöst utan ett adverbial, till exempel ett rumsadverbial: Han bodde i Falkenberg. Däremot är tillägget av ett tidsadverbial i ovanstående mening fakultativt, det vill säga frivilligt: Han bodde i Falkenberg i tre år.

Se även

redigera