Administrativa tätorter infördes som statistiskt begrepp av SCB i början av 1930-talet som samlingsnamn på stad, köping, municipalköping och municipalsamhälle. Den senare typen uppstod första gången 1875 (Höganäs bruk)[1] och blev officiell år 1900.

Municipalköpingarna uppstod i praktiken bland de 12 fri- och lydköpingar som i samband med 1862 års kommunalförordningar inte omedelbart bildade egen kommun. Ytterligare en municipalköping tillkom 1865 (Nybro). I folkräkningar och publicerad statistik hänvisades de på 1800-talet till som 'köpingar' eller 'köpingar som inte bildat egen kommun', fram till termen municipalköping kom i bruk 1933.[2]

Städer och köpingar utgjorde 1863 till 1970 egna former primärkommuner medan municipalköpingar och municipalsamhällen ingick i en eller ibland flera landskommuner, den tredje typen av primärkommun. Efter det enhetliga kommunbegreppets införande 1971 skiljer SCB endast på tätorter och glesbygd.[3]

ReferenserRedigera

  1. ^ Lars Nilsson: Historisk Tätortsstatistik Del 1: Folkmängden i administrativa tätorter 1800-1970, sid. 115.
  2. ^ SAOB
  3. ^ Lars Nilsson Historisk Tätortsstatistik Del 1: Folkmängden i administrativa tätorter 1800-1970