Acener eller polyacener är en klass av organiska föreningar och polycykliska aromatiska kolväten som består av linjärt kondenserade bensenringar. Högre acener är av potentiellt intresse för optoelektroniska tillämpningar och undersöks därför aktivt inom kemi och elektroteknik. Pentacen har införlivats i organiska fälteffekttransistorer och nådde laddningsbärarmobiliteter så höga som 5 cm2/Vs.

Den allmänna strukturformeln för acener.

De första 7 osubstituerade acenerna är listade i tabellen nedan:

Namn Summaformel Antal ringar Molmassa
(g·mol−1)
CAS-nummer Strukturformel
Bensen C6H6 1 78,11 [71-43-2] Benzol.svg
Naftalen C10H8 2 128,17 [91-20-3] Naphthalene 200.svg
Antracen C14H10 3 178,23 [120-12-7] Anthracene 200.svg
Tetracen C18H12 4 228,29 [92-24-0] Tetracene 200.svg
Pentacen C22H14 5 278,35 [135-48-8] Pentacene 200.svg
Hexacen C26H16 6 328,41 [258-31-1] Hexacene 200.svg
Heptacen C30H18 7 378,46 [258-38-8] Heptacene 200.svg

Hexacen och heptacen är mycket reaktiva och har endast isolerats i en matris.[1]

KällorRedigera

  1. ^ Anthony, John E. (2008). ”The Larger Acenes: Versatile Organic Semiconductors”. Angewandte Chemie International Edition 47 (3): sid. 452–83. doi:10.1002/anie.200604045. PMID 18046697.