Abbetalet, betecknat med V, eller stundom med ν (den grekiska bokstaven ny), är en dimensionslös storhet som används för att ange dispersionen (brytningsindexets variation med våglängden) hos transparenta medier, främst olika typer av glas. Ett högt värde på abbetalet innebär låg dispersion (och därmed låg kromatisk aberration), medan ett lågt värde innebär hög dispersion.

Begreppet är uppkallat efter Ernst Abbe som införde det under 1870-talet.

Definition och historia

redigera

Joseph von Fraunhofer använde  , där nD, nF och nC är brytningsindex (n) för spektrallinjerna D (589,3 nm), F (486,1 nm) och C (656,3 nm), vilka erhålls från väte och natrium, för att klassificera olika glastypers dispersiva förmåga. Abbe ville ha ett tal som var större än ett (Fraunhofers tal låg typiskt mellan 0,02 och 0,03) och inverterade därför Fraunhofers värde. Abbes definition lyder sålunda:

 [1]

D-linjen från natrium (som egentligen är två tätt intill varandra liggande linjer D1 och D2[2]) byttes senare ut mot d-linjen (587,6 nm) från helium[3] och den mest använda formeln är.[4]

 

Andra definitioner förekommer och numera används i många länder (som Tyskland, Frankrike och Japan)[2][5]

 

som utnyttjar linjerna e (546,1 nm), F' (480,0 nm) och C' (643,8 nm), vilka erhålls från kvicksilver och kadmium.

  och   utgör, sedan 1984, tillsammans standarden ISO 7944.[6][2]

Kronglas och flintglas

redigera

Glas med ett högre abbetal än 50 kallas kronglas och glas med ett lägre abbetal än 50 kallas flintglas.[7]

Referenser

redigera
  1. ^ Rudolf Kingslake, 1989, A History of the Photographic Lens, sid. 71-72. ISBN 9780080508177
  2. ^ [a b c] Understanding Reference Wavelengths, Carl Zeiss Vision.
  3. ^ Helium upptäcktes spektroskopiskt 1868 och konsterades vara ett grundämne 1895
  4. ^ Marc F. M. Trypsteen och Richard Walker, 2017, Spectroscopy for Amateur Astronomers: Recording, Processing, Analysis and Interpretation, sid. 27. ISBN 9781107166189
  5. ^ Refractive Index, Abbe Value and Dispersion Formula på PrecisionMicroOptics.
  6. ^ ISO 7944:1998 - Optics and optical instruments — Reference wavelengths
  7. ^ Svenska OptikSällskapet, Svenska optiktermer version 2017:3 (2018-01-09), sid 2.

Externa länkar

redigera