Fraunhoferska linjerna, de mörka absorptionslinjerna i solljusets spektrum. Dessa linjer iakttogs först av Wollaston (1802), men föll i glömska, tills Joseph von Fraunhofer 1814 på nytt observerade dem och då i ett betydligt större antal. Bokstäverna vid de olika linjerna i spektrumet är individuella etiketter som Fraunhofer valde för identifiering.

De fraunhoferska linjerna studerades ingående av Anders Jonas Ångström. Han definierade strålningens våglängder i ångströmsenheter. 1 ångström = 0,0001 µm.

Fraunhoferska linjerna. Dubbletten i det gula området vid D orsakas av natrium. Skalan är i Ångström
Fraunhoferska linjerna. Dubbletten i det gula området vid D orsakas av natrium. Skalan är i Ångström


Beteckningar

redigera

De huvudsakliga fraunhoferska linjerna och de element de är associerade med:

Beteckning Element Våglängd (nm)
y O2 898,765
Z O2 822,696
A O2 759,370
B O2 686,719
C Hα 656,281
a O2 627,661
D1 Na 589,592
D2 Na 588,995
D3 or d He 587,5618
e Hg 546,073
E2 Fe 527,039
b1 Mg 518,362
b2 Mg 517,270
b3 Fe 516,891
b4 Mg 516,733
Beteckning Element Våglängd (nm)
c Fe 495,761
F 486,134
d Fe 466,814
e Fe 438,355
G' 434,047
G Fe 430,790
G Ca 430,774
h 410,175
H Ca+ 396,847
K Ca+ 393,368
L Fe 382,044
N Fe 358,121
P Ti+ 336,112
T Fe 302,108
t Ni 299,444

Fraunhoferlinjerna C, F, G' och h motsvarar balmerseriens emissionslinjer alpha, beta och gamma för väteatomen.

Källor

redigera

Externa länkar

redigera