8×63mm.jpg

8 × 63 mm (i svenska försvarsmakten kallad patron m/32) utvecklades av AB Bofors på uppdrag av Kungliga Arméförvaltningen för användning i den svenska Kulspruta m/14-29 så att räckvidden skulle förlängas över 2 400 meter. Den kom att användas i ett antal av Krigsmaktens vapen:

Patronen användes även i Gevär m/40[1].

Med 14,2 grams kula ur Ksp m/36 uppnåddes en mynningshastighet på cirka 760 m/s och mynningsenergi på cirka 4 900 joule, nästan 70 % högre än 6,5 × 55 mm, vilket gav en effektiv räckvidd av cirka 3 600 meter och en maximal räckvidd av 5,5 km.

BakgrundRedigera

Med de nya erfarenheterna efter rysk-japanska kriget 1904/1905 i åtanke genomfördes ett antal jämförande prov med olika kalibrar mellan 6,5 mm och 8 mm. I oktober 1930 åkte överstelöjtnant de Laval i sällskap med kaptenerna Nygren och Holmgren på studieresa, främst till Tyskland och Nederländerna, för att inhämta de senaste rönen från kontinenten innan slutförsöken med ksp m/14-29 gjordes 1931. Den 28 november 1931 skickade kommissionen sin rapport till Kungliga Arméförvaltningens artilleridepartement. I sammanfattningen där huvudalternativen var 6,5 mm och 7,9 mm i olika kulvikter konstaterades att verkan upp till 2 400 meter var mer beroende av kulsprutans uppgifter och taktiska användning än av kalibern. Över detta avstånd betraktades 7,9 mm med 14,2 ;grams kula som överlägsen, både vad gällde precision, inträngningsförmåga och inte minst att dödande verkan (satt till 20 kgm. anslagsenergi) uppnåddes upp till 3 600 meter vilket överträffade resultatet av kaliber 9 mm.[2] Trots att patronen heter 8 mm ptr m/32 har kulan en diameter av 7,9 mm eller mer exakt 7,87 mm.

AmmunitionRedigera

Utgångshastigheten och pansargenomslag varierar beroende på vilket gevär eller kulspruta som skutit patronen. Annan mindre info: patronhylsans vikt är 14,3 g och antändningsmedlet är en 5,5 mm slagtändhatt.

Patron Typ Färg Vikt (Gram) Krutslag Projektil material Utgångshastighet Pansargenomslag Spårljus Punkter
Patron Projektil Krut
8 mm sk ptr m/32 Helmantladprojektil Ingen 32,1 14,13 3,6 Kspkr 1/0,55 Blykärna, Nickelmantel 750 m/s Standardkula
8 mm sk ptr m/32

"Endast för fredsskjutning"

Helmantladprojektil Blå spets 32,17 14,2 3,6 Kspkr 1/0,55 Blykärna, Nickelmantel 760 m/s Ammunition med sämre kvalite.

Används under fredstid.

8 mm sk ptr m/32

"Inte för kulsprutor"

Helmantladprojektil Grön spets 32,17 14,2 3,6 Kspkr 1/0,55 Blykärna, Nickelmantel 760 m/s Samma som ovan men har grön märkning.

Detta betyder "Inte för kulsprutor"

8 mm sk ptr m/32 pprj m/39 Pansarprojektil Svart spets 29,7 11,8 3,6 Kspkr 1/0,55 pbr 3,2 g stålkärna 780-810 m/s runt 10 mm på 50 m Vanlig pansarbrytande patron.
8 mm sk ptr m/32 pprj m/40

eller 8 mm pbr ptr m/32-40

Pansarprojektil Övre halva svart 31,14 15,7 3,6 Kspkr 1/0,55 pbr Tungstenskärna 725 m/s runt 20 mm på 0 m Tungstensammunition.

Användes bara i kulsprutor.

8 mm sk ptr m/32 slprj m/39 Spårljusprojektil Röd spets 28,9 11,01 3,6 Kspkr 1/0,55 Halva kulan är fosfor 780-824 m/s Röd 100-800 m Första märkningen av slprj m/39
8 mm sk ptr m/32 slprj m/39 Spårljusprojektil Vit spets 28,9 11,01 3,6 Kspkr 1/0,55 Halva kulan är fosfor 780-824 m/s Röd 100-800 m Senare märkning av slprj m/39.
8 mm sk ptr m/32 slprj m/39

"med annorlunda tändhatt"

Spårljusprojektil Röd spets 28,9 11,01 3,6 Kspkr 1/0,55 Halva kulan är fosfor 780-824 m/s Röd 100-800 m Tändhatten är mörkgrå och inte magnetisk.

Tändhatten är troligtvis producerad i Tyskland.

8 mm sk ptr m/32 brandprj m/41 Brandprojektil Orange spets 27,7 9,8-9.9 3,6 Kspkr 1/0,55 pbr Toppen är brandämne

Har en stålkärna under

835-930 m/s Ammunitionen är primärt mot flygplan och är

en halvpansarbrandprojektil.

8 mm Brandptr m/32-40 (Ungersk) Brandprojektil Gul spets 11,55 Fosfor och bly 1941 importerade man brandammunition från Ungern. Trubbkula.
8 mm Tysk B patron

"Beobachtung Patrone"

Observationsgranat Nedre havla svart Tysk kula som laddats i en Svensk 8x63 hylsa.

Kulan exploderar och gör ett litet moln vid träff.

8 mm sk blindptr m/32 Blindpatron Ingen Tidig märkning
8 mm sk blindptr m/32 Blindpatron Grön spets Sen märkning

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Arméplanch för utbildning fotograferad av Göta Vapenhistoriska Sällskap
  2. ^ Sammanfattning av rapport Till Kungl. Arméförvaltningens artilleridepartement