8 mm patron m/32 (8 mm ptr m/32), modern nomenklatur 8 × 63 mm, utvecklades av AB Bofors på uppdrag av Kungliga Arméförvaltningen för användning i Krigsmaktens Kulspruta m/14-29 för att räckvidder över 2 400 meter skulle uppnås med fullgod verkan i syfte att täcka gapet mellan granatkastare och artilleri. Patron m/32 användes med ett undantag enbart i kulsprutor, där de varade fram tills Krigsmakten övergick till NATO-ammunition i mitten på 1970-talet. Undantaget var gevär m/39-m/40, som infördes som pansarvärnsgevär, men när stridsvagnarnas pansarskydd snabbt ökade efter krigsutbrottet överfördes de enligt vissa källor till kulsprutebetjäningar som personligt vapen.

Användning redigera

8 × 63 mm kom att användas i följande vapen. Kaliberbeteckning 6,5 mm (8 mm) betyder att vapnet ändra kaliber mellan 6,5 × 55 mm och 8 × 63 mm genom att byta pipan.

Gevär
Kulsprutor

Bakgrund redigera

Med de nya erfarenheterna efter rysk-japanska kriget 1904/1905 i åtanke genomfördes ett antal jämförande prov med olika kalibrar mellan 6,5 mm och 8 mm. I oktober 1930 åkte överstelöjtnant de Laval i sällskap med kaptenerna Nygren och Holmgren på studieresa, främst till Tyskland och Nederländerna, för att inhämta de senaste rönen från kontinenten innan slutförsöken med ksp m/14-29 gjordes 1931. Den 28 november 1931 skickade kommissionen sin rapport till Kungliga Arméförvaltningens artilleridepartement. I sammanfattningen där huvudalternativen var 6,5 mm och 7,9 mm i olika kulvikter konstaterades att till 2 400 meter var kulsprutans uppgifter och taktiska användning mer avgörande för val av kaliber. Över detta avstånd betraktades 7,9 mm med 14,2 grams kula som överlägsen samtliga alternativ, både vad gällde precision, inträngningsförmåga och inte minst att dödande verkan (satt till 20 kilogrammeters/196 J anslagsenergi) uppnåddes upp till 3 600 meter vilket överträffade resultatet av kaliber 9 mm.[5] Trots att patronen heter 8 mm ptr m/32 har kulan en diameter av 7,9 mm eller mer exakt 7,87 mm.[6]

Ammunition redigera

Med 14,2 grams kula ur Ksp m/36 uppnåddes en mynningshastighet på cirka 760 m/s och mynningsenergi på cirka 4 900 joule, nästan 70 % högre än 6,5 × 55 mm, vilket gav en effektiv räckvidd av cirka 3 600 meter och en maximal räckvidd av 5,5 km.

Utgångshastigheten och pansargenomslag varierar beroende på vilket gevär eller kulspruta som skjutit patronen. Annan mindre info: patronhylsans vikt är 14,3 g och antändningsmedlet är en 5,5 mm slagtändhatt.

Patron Typ Vikter (Gram) Krutslag Projektil material Utgångshastighet Pansargenomslag Spårljus Punkter
Patron Projektil Krut
8 mm sk ptr m/32 Helmantlad projektil 32,1 14,13 3,6 Kspkr 1/0,55 Blykärna, Nickelmantel 750 m/s Ingen Standardkula
8 mm sk ptr m/32

"Endast för fredsskjutning"

Helmantlad projektil 32,17 14,2 3,6 Kspkr 1/0,55 Blykärna, Nickelmantel 760 m/s Blå spets Ammunition med sämre kvalitet.

Används under fredstid.

8 mm sk ptr m/32

"Inte för kulsprutor"

Helmantlad projektil 32,17 14,2 3,6 Kspkr 1/0,55 Blykärna, Nickelmantel 760 m/s Grön spets Samma som ovan men har grön märkning.

Detta betyder "Inte för kulsprutor"

8 mm sk ptr m/32 pprj m/39 Pansarprojektil 29,7 11,8 3,6 Kspkr 1/0,55 pbr 3,2 g stålkärna 780-810 m/s ~10 mm från 50 m Svart spets Vanlig pansarbrytande patron.
8 mm sk ptr m/32 pprj m/40

eller 8 mm pbr ptr m/32-40

Pansarprojektil 31,14 15,7 3,6 Kspkr 1/0,55 pbr Tungstenskärna 725 m/s ~20 mm från 0 m Övre halva svart Tungstensammunition.

Användes bara i kulsprutor.

8 mm sk ptr m/32 slprj m/39 Spårljusprojektil 28,9 11,01 3,6 Kspkr 1/0,55 Halva kulan är fosfor 780-824 m/s Röd 100-800 m Röd spets Första märkningen av slprj m/39
Vit spets Senare märkning av slprj m/39.
8 mm sk ptr m/32 slprj m/39

"med annorlunda tändhatt"

Spårljusprojektil 28,9 11,01 3,6 Kspkr 1/0,55 Halva kulan är fosfor 780-824 m/s Röd 100-800 m Röd spets Tändhatten är mörkgrå och inte magnetisk.

Tändhatten är troligtvis producerad i Tyskland.

8 mm sk ptr m/32 brandprj m/40[4] Brandprojektil 11,55 Fosfor och bly Gul spets Brandammunition från Ungern. Trubbkula.
8 mm sk ptr m/32 brandprj m/41 Brandprojektil 27,7 9,8-9.9 3,6 Kspkr 1/0,55 pbr Toppen är brandämne

Har en stålkärna under

835-930 m/s Orange spets Ammunitionen är primärt mot flygplan och är

en halvpansarbrandprojektil.

8 mm Tysk B patron

"Beobachtung Patrone"

Observationsgranat Nedre havla svart Tysk kula som laddats i en Svensk 8x63 hylsa.

Kulan exploderar och gör ett litet moln vid träff.

8 mm sk blindptr m/32 Blindpatron Ingen Tidig märkning
8 mm sk blindptr m/32 Blindpatron Grön spets Sen märkning

Se även redigera

Källor redigera

Noter redigera

  1. ^ Amregister, Ammunitionsregister för armén. 1942 års utgåva. Läst 17 juni 2021 
  2. ^ ”Gev m/39”. Göta Vapenhistoriska Sällskap. http://www.gotavapen.se/gota/artiklar/rifles_se/gev39_40.htm. Läst 17 juni 2021. 
  3. ^ [a b c d] Vapenregister för armen, 1951 års upplaga. Läst 28/9-2020 
  4. ^ [a b] Thorsson, Nils (1975-12-03). Historik och kartläggning av vapenmateriel för flygplan. Läst 16 juni 2021 
  5. ^ ”Sammanfattning av rapport Till Kungl. Arméförvaltningens artilleridepartement”. Arkiverad från originalet den 22 september 2017. https://web.archive.org/web/20170922194028/http://www.evhf.se/EVHF/Texter_files/Fra%CC%8Agor%20samt%20fo%CC%88rso%CC%88k%20till%20svar.pdf. Läst 12 mars 2013. 
  6. ^ "i took meassurements on dummy 8 mm m/32 ammo and the inner bore of the barrel of a 8 mm ksp m/22 and both showed 7.87 mm in diameter.--Blockhaj (talk)"