1729 är det naturliga talet som följer 1728 och lsom följs av 1730.

1 729
Aritmetiska egenskaper
Primfaktorisering7 · 13 · 19
Delare1, 7, 13, 19, 91, 133, 247, 1729
Delarsumma2240
Numeraler
RomersktMDCCXXIX
Binärt110 1100 0001
Ternärt2101001
Kvarternärt123001
Kvinärt23404
Senärt12001
Oktalt3 301
Duodecimalt1001
Hexadecimalt6C1
Vigesimalt469
Basen 361C1
Övriga egenskaper
Carmichaeltal

Defekt tal
Hardy-Ramanujantalet

Taxital

Matematikern Masahiko Fujiwara har visat att siffersumman av 1729 multiplicerat med detta tal omkastat ger det ursprungliga talet:

De enda övriga heltal som delar denna egenskap är 1, 81 och 1458.

1729 är det minsta heltal som kan skrivas som summan av två kuber på två olika sätt:

Inom vetenskapen

redigera

Se även

redigera