Østjylland är en landsdel på Jylland i Danmark, och avser området kring Århus i regionen Midtjylland. Speciellt kusttrakten, med Århus kommun, är tätbebyggd. Från Skanderborg i söder till Studstrup i norr är det cirka 40 kilometer med tätorter som delvis hänger samman. Till stor del överensstämmer Østjylland med före detta Århus amt. Landsdelen omfattar elva kommuner[1], och räknas statistiskt sett som ett NUTS 3-område[2].

Østjyllands kommuner Redigera

Kommuner Invånarantal 1 januari 2007[3] Landareal km²[4] Befolkningstäthet
Århus kommun 296 170 468,87 631,67
Randers kommun 92 984 746,35 124,58
Silkeborg kommun 86 540 864,89 100,06
Horsens kommun 79 020 515,22 153,37
Skanderborg kommun 55 328 462,45 119,64
Favrskov kommun 45 037 540,86 83,27
Hedensted kommun 44 892 551,54 81,39
Syddjurs kommun 41 003 696,34 58,88
Norddjurs kommun 38 333 721,19 53,15
Odder kommun 21 469 225,13 95,36
Samsø kommun 4 130 114,26 36,15
Østjylland, totalt 804 878 5 907,10 136,26
 
Byregion Østjylland markerat med rött.

Byregion Østjylland Redigera

Som ett led i regionens planering för kommunikationer, sysselsättning och miljö har man börjat[förtydliga] ta steg mot ett närmare samarbete mellan de olika kommunerna i området, under benämningen Byregion Østjylland. Man har till och med börjat tala om den östjylländska miljonstaden, Den Østjyske Millionby, vilket gör anspråk på att beskriva ett storstadsområde med över en miljon invånare, med Århus som huvudort. Man bör notera att denna definition för närvarande[när?] är under utveckling och används primärt i planeringssyfte och marknadsföring. Den östjylländska miljonstaden omfattar Østjylland, exklusive Samsø kommun men inklusive ytterligare sju kommuner (huvudsakligen i före detta Vejle amt). Avstånden är för långa för arbetspendling mellan ytterdelarna, Randers–Haderslev 160 km. Man kan se det som två intilliggande storstadsregioner, Århus–Randers (Business Region Aarhus) och Vejle–Kolding–Fredericia (Trekantområdet), eftersom även Århus–Vejle är för långt för de flesta att arbetspendla, 70 km. De har också var sin flygplats, Billund och Århus och ligger i var sin region Region Mittjylland och Region Syddanmark.

Kommuner Invånarantal 1 januari 2007[3] Landareal km²[4] Befolkningstäthet Region
Århus kommun 296 170 468,87 631,67 Mittjylland
Vejle kommun 104 101 1 066,17 97,64 Syddanmark
Randers kommun 92 984 746,35 124,58 Mittjylland
Kolding kommun 87 183 611,57 142,56 Syddanmark
Silkeborg kommun 86 540 864,89 100,06 Mittjylland
Horsens kommun 79 020 515,22 153,37 Mittjylland
Haderslev kommun 56 275 812,64 69,25 Syddanmark
Skanderborg kommun 55 328 462,45 119,64 Mittjylland
Fredericia kommun 49 260 134,46 366,35 Syddanmark
Favrskov kommun 45 037 540,86 83,27 Mittjylland
Hedensted kommun 44 892 551,54 81,39 Mittjylland
Vejen kommun 41 882 814,36 51,43 Syddanmark
Syddjurs kommun 41 003 696,34 58,88 Mittjylland
Norddjurs kommun 38 333 721,19 53,15 Mittjylland
Middelfart kommun 36 771 299,93 122,60 Syddanmark
Billund kommun 26 133 536,51 48,71 Syddanmark
Odder kommun 21 469 225,13 95,36 Mittjylland
Østjyske millionby, totalt 1 202 381 10 068,48 119,42
Inom Region Mittjylland 800 776 5 793 138,2
Inom Region Syddanmark 368 494 4 072 90,5

Se även Redigera

Källor Redigera

  1. ^ Danmarks Statistik; Landsdele – ny inddeling af kommuner (excelfil)
  2. ^ Danmarks Statistik, geografiske inddelinger
  3. ^ [a b] Danmarks Statistik , invånarantal i Danmarks kommuner 1 januari 2007.
  4. ^ [a b] Danmarks Statistik , Danmarks kommuners areal 2007.