Ø (gemen form: ø) är en bokstav i bland annat flera nordiska språk, där den motsvarar (och uttalas ungefär som) svenskans Ö. Ursprungligen rör det sig om en ligatur av tecknen o och e (Œ). Bokstaven placeras näst sist i det dansk-norska alfabetet (på sista plats kommer Å) och sist i det färöiska alfabetet (som inte har Å).

Mediespråksgruppen rekommenderar att Æ och Ø skrivs så i utländska namn i svensk text. Dock bryter TT medvetet mot detta och ändrar till Ä och Ö i sina artiklar och rapporter, eftersom en del tidningar inte har tekniskt stöd för Æ och Ø samt för att Æ och Ø inte stöds av alla tangentbord.[1]

Användning redigera

I danska, norska, färöiska och norsk ortografi för sydsamiska används ø för mellansluten främre rundad vokal, eller ”ö-ljud”.

Tecknet används även i bland annat det tanzaniska språket hadza och det kongolesiska språket Lendu.

Datoranvändning redigera

I Windows med svenskt tangentbord får man gement ø genom att hålla vänster Alt-tangent nere samtidigt som man skriver 0248 med siffertangenterna till höger. För versalt Ø skriver man 0216. Ställer man in tangentbordet på layouten svensk med samiska språk, får man lättare tillgång till ø genom att trycka på AltGr + ö.

I Mac OS med svensk tangentbord får man gement ø via tangentkombinationen Alt+ö, och versalt Ø genom att även trycka ner Shift. Har man brittisk-engelskt eller amerikanskt tangentbord, är tangentkombinationerna Alt+o respektive Alt+Shift+o.

I Linux, med X Window System, och svensk tangentbordsinställning får man gement ø med tangentkombinationen Alt Gr+ö, och versalt Ø genom att även hålla ned shifttangenten. Med brittisk-engelskt eller amerikanskt tangentbord är motsvarande tangentkombinationer Alt Gr+o. I modmap- och xkb-filer heter symbolerna oslash (för ø) och Oslash (för Ø).

I ISO-8859-1 kodas 'Ø' och 'ø' med 216 respektive 248 (D8 och F8 hexadecimalt). I Unicode har symbolerna kodpunkterna U+00D8 och U+00F8, och namnen är "Latin capital/small letter O with stroke". I HTML-kod kan man ange symbolerna med entiteterna Ø och ø.

Ø med accent (Ǿ/ǿ) har kodpunkt U+01FE/U+01FF, och de liknande symbolerna ∅ (tomma mängden) U+2205, ⌀ (diameter) U+2300.

Teckenkodningar redigera

Internationell Unicodestandard och HTML-koder
Tecken Unicode
Kodning
Unicode
Beskrivning
Beskrivning HTML
hexadecimalt
HTML
decimalt
HTML
namn
Ø U+00D8 Latin capital letter
O with stroke
Latinsk bokstav O med genom­gående snedstreck Ø Ø Ø
ø U+00F8 Latin small letter
o with stroke
Latinsk bokstav o med genom­gående snedstreck ø ø ø
U+2300 Diameter sign Diametertecken ⌀ ⌀
U+2205 Empty set Tecken för tomma mängden ∅ ∅ ∅

Andra användningsområden redigera

Inom matematiken betyder ∅ den tomma mängden. Denna symbol ska vara en cirkel med diagonalt streck, medan den danska bokstaven brukar vara en oval med snedstreck.

Inom mekanik brukar ⌀ beteckna diameter. Detta är också en cirkel med diagonalt streck men oftast mindre än tomma mängden-symbolen.

danska förekommer Ǿ (Ø med accent), i ord som till exempel gǿr. Oftast skrivs dock ø istället.

I populärkulturella sammanhang används ø stundtals i dekorativt syfte, i exempelvis bandnamn, ungefär som heavy metal-prickar.

I tekniska sammanhang förekommer en nolla med snedstreck(en) som alternativt utseende för att skilja den från bokstaven O. Den liknar då Ø.

Referenser redigera