Övernäs är kyrkby Uppsala-Näs socken, Uppsala kommun. I byn ligger Uppsala-Näs kyrka.

Byn omtalas första gången 1292 ('curiam meam Næs'), då Magnus Johansson (Ängel)) testamenterade sin gård i byn till Uppsala domkyrka. Testamentet godkändes 1295 av systersonen Johan Ängel. Gården blev därefter biskopsgård. 1299 daterar Nils Allesson brev här, 1303 och 1304 benämner han Näs "vår huvudgård". Därefter verkar Övernäs blivit brukat av lantbor, ett antal frälseätter verkar även ha ägt jord i Övernäs, men oftast kallas byn i handlingarna endast Näs, vilket gör den svår att skilja från Ytternäs. 1509 köpte Nils Bosson (Grip) två gårdar i Övernäs av Dorotea Knutsdotter (Banér). Dessa gårdar återlöstes av Mats Persson (Upplänning, som var gift med Birgitta Kristernsdotter (Vasa), dotter till Dorothea Knutsdotter. 1540-46 fanns klockarbostället i Övernäs. Från 1559 ingick Övernäs i Örbyhusgodsen.[1]


NoterRedigera

  1. ^ Det medeltida Sverige Tiundaland 1:2