Ej att förväxla med Biskopsgården.

Biskopsgård eller biskopshus är en biskops tjänstebostad, tidigare även innefattande jordbruksfastigheter som bidrog till lönen.

Svenska kyrkanRedigera

Inom Svenska kyrkan finns biskopsgårdar kvar i de flesta stift med bostad för biskopen och lokal för stiftkansliet. Med undantag av ärkebiskopsgården i Uppsala ägs de och förvaltas de direkt av stiften.

Den äldsta biskopsgården i Sverige som fortfarande bebos av en biskop finns i Västerås. 1429 är första gången det nämns att biskopen bor i huset.

Nuvarande biskopsgårdarRedigera

Tidigare biskopsgårdarRedigera

Se ävenRedigera