Poljaner var en östslavisk folkstam som var bosatt i landområdena runt vad som idag är Kiev i nuvarande Ukraina. Poljanerna kom att spela en central roll vid grundandet av det kievryska riket under 800-900-talen. Enligt vissa kan man härleda namnet "ruser" från poljanerna och inte från de skandinaviska varjagerna.[källa behövs] Hur som helst formade poljanerna starka band med varjager under 800- och 900-talen, och dessa båda folkgrupper kom så småningom att sammansmälta under benämningen rus eller "ruser".

Östslaver (8 ct)

Poljanerna kom under de tidiga århundradena i konflikt med sina grannfolk, oavsett ifall de var slaver eller helt och hållet icke-slaviska. Bland de förstnämnda finns grannarna drevljanerna i nordväst, vilka beskrivs som ett "vilt folk" men som trots allt hade avancerat till en betydande kulturell nivå, och senare kievryska härskare var ständigt i konflikt med dessa. Hos poljanerna framkom legenden om Kyj, Sjtjek och Choriv, tre bröder som enade folket och markerade sig gentemot grannfolken. Dessa tre bröder hade också en syster vid namn Lybed. Legenden om dessa tre bröder finns omnämnd i den berömda Nestorskrönikan.