Östbanan
km
Station on track
0,00 Wien Südbahnhof
Unknown BSicon "ABZg+r"
Sydbanan
Unknown BSicon "ABZgl"
Marchegger östbanan och Laaer östbanan
Stop on track
2,85 Wien Grillgasse
Station on track
7,36 Kledering
Unknown BSicon "ABZgr"
Aspangbanan
Stop on track
9,70 Lanzendorf-Rannersdorf
Station on track
13,18 Himberg
Station on track
19,58 Gramatneusiedl
Unknown BSicon "ABZgr"
Pottendorferbanan
Station on track
26,95 Götzendorf
Unknown BSicon "ABZg+l"
Pressburgerbanan
Unknown BSicon "ABZgr"
Godsbanan mot Mannersdorf am Leithagebirge
Stop on track
30,96 Trautmannsdorf an der Leitha
Stop on track
33,57 Sarasdorf
Stop on track
39,72 Wilfleinsdorf
Unknown BSicon "ABZg+l"
Förgrening mot Petronell-Carnuntum
Station on track
41,22 Bruck an der Leitha
Stop on track
47,66 Parndorf Ort
Station on track
49,15 Parndorf
Unknown BSicon "ABZgl"
förgrening mot Bratislava
Station on track
61,09 Zurndorf
Station on track
66,62 Nickelsdorf
Restricted border on track
67,41 Statsgränsen Österrike-Ungern
Straight track
mot Győr och Budapest
Bruck a.d.L. – Petronell-Carnuntum
Station on track
-0,88 Bruck an der Leitha
Unknown BSicon "ABZgr"
Huvudbanan
Unknown BSicon "ABZg+l"
Pressburgerbanan
Station on track
13,55 Petronell-Carnuntum
Straight track
Pressburgerbanan
Parndorf – Bratislava
Station on track
0,00 Parndorf
Stop on track
5,82 Neudorf
Station on track
9,05 Gattendorf
Stop on track
14,90 Pama
Station on track
19,8 Kittsee
Restricted border on track
22,42 Statsgränsen Österrike - Slovakien
Straight track
mot Bratislava (~3 km)

Östbanan är en 67 kilometer lång järnväg i de österrikiska delstaterna Niederösterreich och Burgenland. Den går från Wien Südbahnhof österut till den österrikisk-ungerska gränsen vid Nickelsdorf. Banan har två förgreningar, den ena från Bruck an der Leitha till Petronell-Carnuntum, den andra från Parndorf till den österrikisk-slovakiska gränsen vid Kittsee och vidare till den slovakiska huvudstaden Bratislava.

Järnvägsstationen i Wien

Östbanan är del av den europeiska förbindelsen ParisMünchen – Wien – BudapestBukarest resp – BelgradSofiaIstanbul som trafikerades av Orientexpressen.

De första planerna på en järnväg från Wien via Bruck an der Leitha (som då var gränsort mellan Österrike och Ungern) till Győr med en förgrening mot Bratislava gjordes redan på 1830-talet. Efter att ha fått tillstånd grundades järnvägsbolaget Wien-Raaber-Eisenbahngesellschaft (Raab var det tyska namnet på Győr) 1838 och byggarbetena påbörjades 1840. Men järnvägsbolaget hade inte fått privilegiet för denna förbindelse och 1839 planerades en konkurrerande järnväg norr om Donaufloden av ett annat bolag vilket ledde till att byggarbetena ställdes in 1842. 1845 togs arbetena upp igen och 1846 invigdes järnvägen till den ungerska gränsen. 1870 övertogs banan av Staats-Eisenbahn-Gesellschaft som trots namnet var ett privat järnvägsbolag och något senare förstatligades östbanan. Järnvägsgränsövergången mellan Österrike och Tjeckoslovakien vid Kittsee/Petržalka var stängd mellan åren 1945 och 1998.

Järnvägsbro i Wien

Idag ingår sträckan Wien – Parndorf i Wiens pendeltågsnät. Via förgreningen till Bratislava går tågen Wien – Bratislava i entimmarstakt.