Öppna huvudmenyn

Öresundskraft är ett svenskt energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs kommun. Kärnverksamheten är försäljning och distribution av energi (el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, fordonsgas) samt försäljning av bredband och servicetjänster till konsumenter och näringsidkare.

Öresundskraft AB
Öresundskraft.png
Logotyp.
TypAktiebolag
HuvudkontorSverige Helsingborg
NyckelpersonerAnders Östlund (VD)
BranschEnergi
ProdukterEl, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, stadsnät
TjänsterServicetjänster, energilösningar, bredband
Antal anställda400
Historia
Grundat1859 (Som Helsingborgs Nya Gasverk)
GrundareHelsingborgs stad
Ekonomi
Omsättning 2 674 miljoner SEK
Rörelseresultat 396 miljoner SEK
Vinst efter skatt 201 miljoner SEK
Tillgångar 5 219 miljoner SEK
Struktur
ÄgareHelsingborgs kommun
ModerbolagÖresundskraft AB
Övrigt
SloganBra energi
Webbplatshttp://www.oresundskraft.se

Operativt är verksamheten i Öresundskraft indelad i fem affärsområden; Produktion, Distribution, Kommunikationslösningar, Konsumentlösningar och Energilösningar. Idag har Öresundskraft närmare 400 medarbetare och cirka 125 000 kunder. Bolaget har sitt huvudkontor i Helsingborg. Öresundskraft äger elnätet och stadsnätet i Helsingborg.

Den totala försäljningsvolymen uppgick 2017 till 3,3 TWh, varav 2,0 TWh avser el. All fjärrkyla och det mesta av fjärrvärmen kommer från egna anläggningar. När det gäller el är cirka tio procent egenproducerat.

ÄgarförhållandenRedigera

Öresundskraft AB är moderbolag i Öresundskraftskoncernen som i sin tur ägs av Helsingborgs kommun via holdingbolaget Helsingborg Energi Holding AB.

ProduktionRedigera

Öresundskraft har ett flertal produktionsanläggningar huvudsakligen i Helsingborg och Ängelholm, med Västhamnsverket och Filbornaverket i Helsingborg och Åkerslundsverket i Ängelholm som de största.

I Västhamnsverket produceras fjärrvärme och el. I början, från 1982, användes kol som bränsle, men från 1996 konverterades anläggningen till biobränsle. Omställningen innebar en betydande minskning av koldioxidutsläppen på drygt 90 procent. Idag drivs anläggningen huvudsakligen av biobränsle och spillvärme. Öresundskraft producerar el från vindkraftverk.

Sedan år 2005 levererar Öresundskraft fordonsgas till stadsbussarna i Helsingborg. Produktion och distribution av gasen sker i samarbete med Nordvästra Skånes Renhållnings AB [1]. Öresundskraft har även egna tankställen med fordonsgas för personbilar. Fordonsgas i stadsbussarna har inneburit en förbättrad luftkvalitet för Helsingborgarna.

MiljöRedigera

Öresundskraft vill verka för att minska sin miljöpåverkan till mark, luft och vatten. Moderbolaget och flera av dotterbolagen har varit miljöcertifierade enligt ISO 14001, sedan mars 1999. Företaget säljer sedan år 2013 endast el från som genereras 100 % från förnybara källor till privatkunder.

ElbilspoolRedigera

2011 invigdes Öresundskrafts Elbilspool som kan utnyttjas av företag och privatpersoner. Elbilspoolen laddas från en carport med solceller som under 2013 producerade 5 368 kwH och har minskat utsläppen av koldioxid med minst 4,6 ton.

HistorikRedigera

1859 - Gasverket i Helsingborg bildas
1891 - Helsingborgs elektricitetsverk tas i drift
1915 - Världens första elkabel mellan två länder kopplas samman, Sverige och Danmark
1964 - Fjärrvärmen introduceras i Helsingborg
1985 - Naturgasleveranser startar i Helsingborg
1992 - Helsingborg Energi bildas
1996 - Företaget Öresundskraft bildas för försäljning av el
1999 - Utbyggnaden påbörjas av ett fiberbaserat stadsnät
2001 - Helsingborg Energi byter namn till Öresundskraft
2006 - Enbart biobränsle används i Västhamnsverket
2008 - Nuvarande VD Anders Östlund tillträder
2009 - Öresundskraft firar 150 år
2010 - Filbornaverket börjar byggas
2011 - Solcellsdriven elbilspool för företag och privatpersoner invigs
2014 - Fjärrvärme i Helsingborg fyller 50 år


KällorRedigera

Externa länkarRedigera