Ör är en, av i synnerhet allmogen, använd benämning för grovt, stenigt grus. Enligt Nordisk familjebok (1922) definieras ör såsom grus, hos vilket bergartsfragmenten har dimensionerna 7–20 mm.[1] Betydelsen kan även vara en formation därav, grusbank, eller annars namn på revel, holme.[2]

Ordet ör eller öre ingår i en mängd svenska och danska ortnamn. På isländska kan eyri både börja ett ortnamn, som till exempel Eyrarbakki, och avsluta ett ortnamn, som till exempel Þingeyri. I Norge slutar en del ortnamn på -øyri, till exempel Lærdalsøyri.

Etymologi redigera

I det svenska ordet ör kan vokalen ö dels komma från diftongen au eller, genom i-omljud, ha blivit øy (fornvästnordiska ey). Både au och øy har sammanfallit till ö i svenska och danska. I fornvästnordiskan skiljer man däremot på aurr (isländska aur) 'grus, stenblandad sand' och eyrr (isländska eyri) 'sand- och grusbank'.[3]

Orter och platser där ör ingår i namnet redigera

Finland redigera

Sammanlagt omfattar -ör omkring 3 300 ortsnamn i Finlands kustskärgårdar, de flesta av dem vid Skiftet, Kvarken och den nyländska kusten.[4]

Kända örar:

Namn på stora skärgrupper i Österbotten är:[4]

Sverige redigera

Referenser redigera

  1. ^ Ör i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1922)
  2. ^ ”ör”. svenska.se. https://svenska.se/tre/?sok=ör&pz=1. Läst 5 december 2022. 
  3. ^ Mats Wahlberg, red (2003). Svenskt ortnamnslexikon. Uppsala: Språk- och folkminnesinstitutet. sid. 388–399. Libris 8998039. ISBN 91-7229-020-X 
  4. ^ [a b c d] Zilliacus, Kurt (1989). Skärgårdsnamn. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors. sid. 63. Libris 7983047. ISBN 951-9018-54-9 

Se även redigera