Öppen kust

kuststräcka som saknar skärgård

En öppen kust är en kuststräcka som saknar skärgård.

Sverige redigera

Från Strömstad till Haparanda är den svenska kusten öppen följande sträckor

  1. Varberg - Listerlandet (v. Blekinge), med undantag för farvattnen mellan Torekov och Hallands Väderö
  2. Torhamn (vid Karlskrona) - strax norr om Kalmar
  3. Öland
  4. Gotland
  5. Norrfjärden norr om Umeå - Bjuröklubb