Ållebergs fjärding var under medeltiden den västligaste fjärdingen i Vartofta härad i Västergötland. Fjärdingen låg mitt på Falbygden runt berget Ålleberg. Under tiden för Kalmarunionen bestod fjärdingen av socknarna Agnestad, Lovene, Karleby, Leaby, Saleby Övra, Slöta, Smedby, Synnerål och Luttra[1], vilka alla hade egna kyrkor. I nyare tid är dessa socknar sammanslagna och består av Falköpings östra socken, Karleby socken, Luttra socken och Slöta socken. Idag finns endast tre kyrkor i den gamla fjärdingen nämligen Karleby kyrka, Luttra kyrka och Slöta kyrka. Falekvarna, som numer ingår i Slöta socken, tillhörde under medeltiden Norra fjärdingen.[1] Ållebergs fjärding skrevs Aldouæ år 1278 och Alefuæghsfierdung eller Aldowægh år 1397.[2][3]

JönköpingsbananFalköpingFalköpings östra sockenLuttra kyrkaLuttra sockenSlöta kyrkaSlöta sockenKarleby gånggrifterKarleby kyrkaKarleby sockenAgnestadssjönAgnestad dammÅllebergÅllebergskragenSmeby sockenLeaby sockenSynneråls sockenSaleby övra socken
Karta över Ålleberg med de flesta av Ållebergs fjärdings medeltida kyrkor.
Karta över Ållebergs fjärding med medeltida kyrkor och nuvarande socknar.

Bilder från Ållebergs fjärdingRedigera

KällorRedigera

  1. ^ [a b] Carl Gustaf Styffe, Skandinavien under unionstiden: Ett bidrag till den historiska geografien (andra upplagan, 1880) sidorna 138-139 eller (tredje upplagan, 1911) sidorna 171-172.
  2. ^ Ivar Lundahl, Ortnamnen i Skaraborgs län: Del XIII Vartofta härad (1955) sidan 4.
  3. ^ Hugo Jungner, Gudinnan Frigg och Als härad - En studie i Västergötlands religions-, språk- och bebyggelse-historia (1922) sidan 276.