Åldersdiskriminering

Åldersdiskriminering är diskriminering av individer eller grupper på grund av deras ålder. Detta kan vara undermedvetet eller systematiskt. [1][2] Begreppet myntades 1969 av Robert Neil Butler för att beskriva diskriminering av äldre och liknar på många sätt sexism och rasism.[3] Butler definierade åldersdiskriminering som en kombination av tre sammankopplade delar. Bland dem var fördomliga attityder gentemot äldre, ålderdom och åldringsprocessen; diskriminerande praxis mot äldre; och institutionell praxis och policy som upprätthåller stereotyper om äldre.[4]

ReferenserRedigera

  1. ^ Ageism : stereotyping and prejudice against older persons. MIT Press. 2002. ISBN 9780262280518. OCLC 52304440. https://www.worldcat.org/oclc/52304440. Läst 4 augusti 2019 
  2. ^ Quadagno, J. (2008). The field of social gerontology. In E. Barrosse (Ed.), Aging & the life course: An introduction to social gerontology (pp. 2–23). New York: McGraw-Hill.
  3. ^ Ageism. The MIT Press. 2002. ISBN 9780262280518. http://dx.doi.org/10.7551/mitpress/1157.003.0017. Läst 4 augusti 2019 
  4. ^ Wilkinson J and Ferraro K, Thirty Years of Ageism Research. In Nelson T (ed). Ageism: Stereotyping and Prejudice Against Older Persons. Massachusetts Institute of Technology, 2002