Ålandsdelegationen är ett organ där riket (Finland) och landskapet Åland bland annat gemensamt granskar Ålands landskapslagar, sköter ekonomiska regleringar och ger utlåtanden i frågor som gäller självstyrelselagstiftningen för Åland.[1]

Delegationen, som består av Ålands landshövding och två representanter vardera för Ålands landskapsregering och Finlands regering, ska hjälpa myndigheterna i tolkningen av självstyrelselagstiftningen. Delegationen kan om det uppstår konflikter vara en neutral medlare mellan Åland och riket.

Ålandsdelegationen ska bland annat granska åländska landskapslagar och ge sitt utlåtande till presidenten, samt fastställa det belopp statsmedel som årligen skall tillföras landskapet för att täcka uppgifterna för självstyrelsen.

Delegationens sekretariat finns inom Statens ämbetsverk på Åland.

ReferenserRedigera