Åkeshovs arboretum är ett arboretum i västra Stockholm, anlagt under kulturhuvudstadsåret 1998 i Stockholm. I arboretumet finns ca 60 olika trädslag planterade. Det är ett rektangulärt område nära Åkeshovs tunnelbanestation, Åkeshovs slott och Judarskogens naturreservat, ca 100 meter väster om slottet intill tunnelbanans sträckning med ett hundstall på södra sidan.

KällorRedigera