Öppna huvudmenyn

Åke Rålamb

svensk friherre, officer och encyklopediförfattare

BiografiRedigera

Åke Rålamb, som var son till Claes Rålamb och Anna Stålarm, tjänstgjorde vid Livgardet, där han 1711 blev överste. Han är författare till en encyklopedi, med titeln Adelig Öfning, av vilken sex strödda delar kom ut 1690–1694, omfattande aritmetik, lantmäteri, snabbskrivningskonst, fortifikation, skeppsbyggnad, ekonomi, hushåll m.m., försedda med graverade kopparstick utförda av författaren. Ett utdrag, som omfattar ränteberäkning m.m., blev under titeln En liten handbok af adelig öfning en folkbok och utkom i en mängd upplagor ända in på 1800-talet.

Hans Deduction huru stora landttogs gärden olagligen gått ifrån kronan utgavs tillsammans med en skrift av Edvard Ehrenstéen 1709. Han har även uppgetts vara författare till en handskriven skrift Vederläggning emot presterskapets i Stockholm predikan om skattepenningen 1693, som blev föremål för förbud. Flera samlingar av kungliga brev och förordningar rörande olika ämnen, utdragna av honom, finns i handskrift i Rålambska samlingen i Kungliga biblioteket. En av Rålamb upprättad "Samblebook" över lagar, författningar m.m. (19 volymer folio och 7 volymer "klav") inköptes 1698 av svenska staten för 6 000 daler silvermymt och förvaras i Riksarkivet.

KällorRedigera

Vidare läsningRedigera

Externa länkarRedigera