Ziusudra var i sumerisk mytologi den som räddade mänskligheten genom att överleva den stora översvämningen. Han var enligt vissa versioner av den sumeriska kungalistan den siste kungen av Shuruppak före översvämningen. Enligt andra versioner var det hans far Ubar-Tutu som var den sista kungen. Jämför Utnapishtim, Atrahasiseposet, Manu, Deukalion och Noa.

Källor redigera

Senior, Michael (1987). Vem är vem i mytologin: 1200 mytologiska gestalter från hela världen. Stockholm: Rabén & Sjögren. Libris 7236096. ISBN 91-29-58226-1 (inb.)