Zilliacus är en finländsk släkt känd från 1600-talet. Den härstammar från köpmannen i Nyen, Conrad Ziliaks och kom till Finland i början av 1700-talet.

Personer ur släktenRedigera