Zebroid

korsning av zebra med häst eller åsna

Zebroid kallas en korsning av zebra och andra arter av släktet Equus, såsom häst och åsna. Zebroider lever i Botswana. Zebroider har fötts upp i Botswana sedan 1800-talet.

Korsning mellan zebra och åsna.
Korsning mellan zebra och häst.

Zebroiders kroppsbyggnad liknar vanligen den hos deras icke-zebraförälder, men har ränder i likhet med zebror. Dessa ränder täcker vanligtvis inte hela kroppen, och kan vara begränsade till benen eller sträcka sig till delar av kroppen eller halsen.