Zacharias Reuserus

svensk präst i Vreta kloster, Sverige

Zacharias Reuserus, född den 7 maj 1634 i Höreda, Småland, gift 1: 1667 med Helena Jeremiædotter, gift 2: 1686 med Rebecca Daalhemius (†1695), död den 13 september 1694, var en svensk präst. Han var kyrkoherde i Vreta klosters pastorat och kontraktsprost.

GenealogiRedigera

FöräldrarRedigera

  • Per Samuelsson, ryttare i Rysstorp
  • Kajsa Zakrisdotter

BarnRedigera

  • 1: Catharina Reuserus (1671-1719), gift 1690 med Nicolaus Zettrenius (1652-1709), kyrkoherde i Ljungs pastorat.
  • 1: Zacharias Reuserus (döpt 12 februari 1675, begr. 13 maj 1675).
  • 1: Maria Reuserus (döpt 26 oktober 1677, begr. 30 november 1680).
  • 1: Elisabeth Reuserus (döpt 1678), gift 13 augusti 1724 med Peter Linnevall, hautboist vid kgl. gardet.
  • 1: Christina Reuserus (döpt 1679, †1723), gift 1: den 17 januari 1716 med Jonas Caroli Könsberg (1659-1721), kyrkoherde i Östra Tollstads pastorat, gift 2: den 22 maj 1722 med Laurentius Malm (1668-1749), kyrkoherde i Södra Vi pastorat.
  • 1: Samuel Reuserus (döpt 1680, †1753), kyrkoherde i Hallingebergs pastorat, prost, gift den 14 augusti 1716 med Catharina Margaretha Bauman (1694-1749).
  • 1: Helena Maria Reuserus (döpt 10 september 1682, begr. 13 juli 1686).

BiografiRedigera

Inskrivs som student i Upsala med namnet Reusnerus (Reusærus?) 1654, reser därefter utrikes och blir magister, sedan konrektor i Linköping 1669.

Han prästvigs den 6 april 1669, blir logices lector 1673, kyrkoherde i Landeryds pastorat från 1674, kontraktsprost i Vifolka kontrakt från 1679, 1:ste teologie lektor 1681, kyrkoherde i Vreta klosters pastorat från 1686, kontraktsprost i Gullbergs kontrakt likaledes från 1686. Avlider 13 september 1694, begr. av stiftets biskop.

Zacharias Reuserus begravdes i Vreta klosters kyrkas dåvarande sakristia, numera norra korarmen, i samma grav som företrädaren.

Inskrift på den gemensamma gravstenen i broskverkskartuscher: Ps. 4; Es: c. 26; Philip. IV. 21: "HÄR UNDER HWILAS OCK I HERRANOM MAG. ZACHARIAS REUSERUS UTHI LINKOPINGS SCHOLA RECTOR 7 ÅHR. LECTOR PHIL: 10 ÅHR THEOL: OCH POENIT: 3 ÅHR UNDER THEN TIDEN PASTOR I LANDERIJD 12 ÅHR SIDST I WRETA PAST: OCH PROBST. GENOM DÖDEN AFGICK 1694 DEN 13 SEPT: SAMMALEDES LIGGER HÄRUNDER DESSE WYRDIGE MÄNS KÄRA HUSTRO GUDFRUCHTIG OCH DYGDERYKA MATRONA, H: REBECKA DANIELSDOTTER HWILKEN AFSOMNADE 1695: DEN 2 MARTII: GUD FÖRLÄNE THEM, MEDH ALLA CHRISTROGNA EN FRÖGDEFULL UPSTÅNDELSE, PÅ THEN STORE HERRANS DAGH".

Företrädare:
Swen Sithelius
Kyrkoherde i Vreta klosters pastorat
1686–1694
Efterträdare:
Bothwid Gladhem


Litteratur och källorRedigera