Yxhultsbolagets huvudkontor i Hällabrottet i Kumla kommun ritades av arkitekt Helge Zimdal. Kontoret byggdes 1956-57 och var i användning som sådant fram till om med 2002 då huvudkontoret flyttade till Kvarntorp.

Yxhult AB från baksidan med tillbyggnation i mexisten
Norra byggnaden Yxhult AB i marmor med huvudingång

Yxhultsbolagets huvudkontor har av Riksantikvarieämbetet bedömts att ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Byggnadens exteriör i marmor, lättbetong och kalksandsten speglar hela Yxhultindustrins verksamhet och produktion. Den påkostade interiören med äkta material som marmor och teak bidrar även till byggnadens höga kulturhistoriska värde.

Exteriör redigera

Den ursprungliga långsträckta huvudfasaden, som nu är riven, var uppförd i blå lättbetongblock i söder och delvis klädd med marmor åt norr. Ursprungligen var lättbetongen exponerad. Senare kläddes fasaden med isoleringsskivor och putsades med kalkputs i en ljus kulör.

Den senare tillbyggnaden åt nordväst har en fasad av huggen och slät mexisten. Fönster- och dörromfattningar är i slät mexisten. Mexidelen är ihopfogad med den äldre delen via en glasad gång med stora fönsterpartier.

Marmordelen har bruna fönsterbågar och fönsterband i trä, inklusive ett större glasat parti mot väster. Lättbetongdelen har vitmålade enluftsfönster medan mexidelen har brunbetsade fönsterbågar i trä med en tvärpost.

Huvudentrén omgärdas av glasade partier och dörren utgörs av en glasad trädörr med smala ribbor. I övrigt finns såväl aluminiumdörrar och tidstypiska 1970-tals dörrar i betsat trä med sidoljus och överljus.

Framför huvudfasaden finns en terrass i kalksten med en nedsänkt vattenspegel. Terrassen svänger runt byggnadens norra fasad.

 
Norra byggnadens interiör med marmorgolv
 
Kontor för direktionen
 
Fönsterbänk i marmor på direktionskontoret
 
Styrelserummet

Interiör redigera

Den marmorklädda delen innehåller representativa delar med styrelserum, konferensrum och tjänsterum för bolagets direktörer. Miljön genomsyras av påkostade material som marmor och teak.

I entréhallen finns ett påkostat marmorgolv formgett av Bengt Blomqvist som visar hur marmor skapas. Golvet innehåller 34 olika sorters marmor. De övriga delarna av byggnaden innehåller kontors- och personalutrymmen.

Se även redigera

Referenser redigera

  • Gustavsson, L. (2007). Y som i Yxhult: om världskoncernen Ytong AB och dess betydelse för det moderna samhällets bebyggelse: etapp 1/Linda Gustavsson (Örebro läns museum: Rapport 2007:7). Örebro: Örebro läns museum.