En geometrisk figur som kan läggas ut i ett plan och därvid täcka hela planet, är yttäckande. Det finns endast tre regelbundna polygoner som är ytfyllande, nämligen triangeln, kvadraten och hexagonen. Triangeln är alltid ytfyllande, oavsett om den är regelbunden eller ej, även rektangeln, av vilken kvadraten är ett specialfall, är alltid ytfyllande. Detta gäller däremot inte hexagonen, även om det går att konstruera vissa oregelbundna hexagoner som är ytfyllande.

Wigner-Seitz-konstruktionen ger yttäckande hexagoner eller rektanglar.