Yngre germansk järnålder

period av Nordens förhistoria

Yngre germansk järnålder (ca 520/30-790) kallas i Danmark den period av Nordens förhistoria som i Sverige ungefär motsvaras av vendeltiden (ca 550-800) och i Norge av merovingertiden (ca 570 – 800). Arkeologisk kännetecknas perioden exempelvis av fynd av guldgubbar. Perioden följs av vikingatiden kring 790, då det arkeologiska fyndmaterialet ändras, t ex hittas nu redskap av stål.

LitteraturRedigera

  • Brøndsted, Johannes. 1960 (2:a uppl). Danmarks Oldtid.III.Jernalderen. København.
  • Solberg, Bergljot. 2005. ’Merovingertid’. I: Hedeager, L & Østmo, E (red.): Norsk arkeologisk leksikon. Oslo.