Merovingertiden

period av Nordens förhistoria

Merovingertiden (ca 570 – 800) kallas i Norge den period av Nordens förhistoria som i Sverige ungefärligen motsvaras av vendeltiden (ca 550-800) och i Danmark av yngre germansk järnålder (ca 600-800). Om Finlands merovingertid kan ni läsa här. Ingången till merovingertid (motsvarande) innebär också övergången från äldre till yngre järnåldern. Perioden delas i Norge in i tre faser utifrån arkeologiska kriterier. Fas 1 infaller därvidlag cirka 570-650, fas 2 cirka 650-750 och fas 3 cirka 750-800. Periodens namn har sin grund i att det arkeologiska materialet från perioden domineras av fynd med frankisk anknytning, och därvidlag från merovingerdynastins era.

LitteraturRedigera

  • Brøndsted, Johannes. 1960 (2:a uppl). Danmarks Oldtid.III.Jernalderen. København.
  • Solberg, Bergljot. 2005. ‘Merovingertid‘. I: Hedeager, L & Østmo, E (red.): Norsk arkeologisk leksikon. Oslo.