Xiqing är ett stadsdistrikt i Tianjin i norra Kina.

Xiqing
kinesiska : 西青区?
pinyin: Xīqīng qū
Typ av område:
Provinsnivå 
 Prefekturnivå 
  Häradsnivå 
   Sockennivå


 Stadsdistrikt
Provins: Tianjin
(härader i Tianjin)
Yta: 545 km²
Folkmängd:* 713 060 (2010)
Befolknings-
täthet:
1 308,4 inv./km²
Xiqings läge i Tianjin, Kina.
Xiqings läge i Tianjin, Kina.
*Källa för folkmängd: http://www.geohive.com/cntry/cn-12.aspx