Det här: ...ska se ut
så här:

Om tecknen till vänster inte visas korrekt så saknar din dator stöd för att visa kinesiska tecken. Se nedan för vidare instruktioner.

Förenklade och traditionella tecken redigera

På Wikipedia anges kinesiska namn och ord i allmänhet med både förenklade kinesiska tecken och traditionella kinesiska tecken. De förenklade teckenvarianterna skapades i Kina under 1950-talet och används i dag på det kinesiska fastlandet.

De traditionella tecknen används i Taiwan, Hongkong och Macao.

I själva verket har de kinesiska tecknen förändrats och förändrats åtskilliga gånger under historiens lopp. De kinesiska tecken som i dag används i Japan (kanji) är något mer förenklade än de traditionella kinesiska, men inte så förenklade som de fastlandskinesiska, "förenklade" tecknen. De kinesiska tecken som i dag används i begränsad omfattning i Korea (hanja) är snarlika de traditionella kinesiska, men i bland ytterligare något mer ålderdomliga.

Transkribering redigera

De två vanligaste transkriberingssystemen är pinyin och Wade-Giles, där pinyin är det modernare. Det finns flera olika pinyinvarianter. På Wikipedia använder vi hanyu pinyin, eventuellt kompletterat med Wade-Giles, till exempel så här: Zeng Guofan (曾國藩, pinyin: Zēng Guófán, Wade-Giles: Tseng Kuo-fan)

För taiwanesiska namn kan eventuellt också tongyong pinyin läggas till. Detta transkriberingssystem används i delar av Taiwan, men inte i Taipei.

Kinesisk uttalshjälp redigera

De kinesiska dialekterna skiljer sig stort i uttal. Pinyintranskriberingen på Wikipedia anger uttalet på standardkinesiska, när inget annat anges.

Toner redigera

Samtliga kinesiska dialekter är tonspråk (även svenska är ett tonspråk) där betydelseskillnad inte bara kan anges med kombinationer av konsonant- och vokalljud, utan även med en stavelses relativa ton. Till skillnad från svenskan är tonerna i de flesta kinesiska dialekter betydelsebärande i mycket högre grad, fler till antalet och mer dynamiska inom varje stavelse. Vissa nordliga dialekter har tre toner, medan sydkinesiska dialekter kan ha upp till 10. Ett undantag är Shanghai-dialekten där tonspråket har utvecklats till något som mer liknar svenskans toner (ord som "tomten" kan vara bestämd form av antingen "tomt" eller "tomte", beroende på ton).

Standardkinesiska har fyra tonaccenter: hög ton, stigande ton, fallande-stigande ton och fallande ton; samt ett obetonat läge. De fyra tonerna är representerade i pinyin med följande tecken ovan de tonande vokalerna: ¯, ´, ˇ och `. En punkt sätts ibland framför stavelser som är obetonade. Resultatet av att lägga till dessa tonmarkeringar blir till exempel ā, á, ǎ och à, samt a (eller ·a).

"ma" uttalat med de fyra tonerna.

Uttal redigera

hànyǔ pīnyīn IPA ungefärligt svenskt uttal
a [ɑ] a
ai [aɪ] aj
an [an] an
ao [aʊ]
b [p] b – i början av svenska ord
c [tsʰ] ts
ch [tʂʰ] tsch
d [t] d – i början av svenska ord
e [ɤ] ö – som i "öppet" men utan rundade läppar
ei [ei] ej
en [ən] ön
eng [ɝŋ] öng
er [ɤɻ] örj, arj
f [f] f
g [k] g – i början av svenska ord
h [x] ch
i [i] i1
ian jen
ie [iɛ] jee
iong jong
iu [iou̯]
j [tɕ] dj2
k [kʰ] k – kraftigt aspirerat
l [l] l
m [m] m
n [n] n
o [u̯] å
ong [ʊŋ] ong
ou [u̯u] åo
p [pʰ] p – kraftigt aspirerat
q [tɕʰ] ttj – som i "attjo"
r [ɻ] r – frikativt "amerikanskt" r
s [s] s
sh [ʂ] sch – uppsvenskt sje-ljud som i "fors"
t [tʰ] t – kraftigt aspirerat
u [u] [y] o, y4
ua oa
uan oan, yan4
uai oaj
ui öej
uo [uo]
ü [y] y
üe [yɛ] ye
w [w] o – som engelskt w
x [ɕ] tj – tje-ljud som i "kyrka"
y [j] j
z [ts] ds
zh [tʂ] dsch

1Uttalas mycket ljust och z-likt efter s, c och z. Uttalas nästan som ö efter sh, r, ch och zh. 2Som engelskans j i till exempel jump. 3Kraftigt aspirerat. 4Uttalas med y efter x, j, q och y

Kinesiska tecken på datorn redigera

Många datorer med operativsystem på engelska eller andra västerländska språk visar inte kinesiska tecken. Om du ser rutor, frågetecken eller mojibake blandat med det kinesiska tecken (se högst upp på den här sidan) saknar din dator troligen stöd för östasiatiska språk.

Windows 95, 98, ME och NT redigera

Windows bör erbjuda att ladda ner språkstödet automatiskt då du besöker webbplatser som använder östasiatiska språk, dock endast om du använder Internet Explorer. [1][död länk]
Ladda annars ner denna uppdatering manuellt här[död länk]

Windows 2000 redigera

Instruktioner för Windows 2000[död länk]

Windows XP och Server 2003 redigera

Windows installationsskiva krävs för att installera stöd för östasiatiska språk.

Instruktioner för Windows XP och Server 2003[död länk]

Windows Vista och senare redigera

Windows Vista och senare innehåller komplett stöd för kinesiska skrifttecken som standard. Du kan skriva eller visa kinesiska med standardkonfigurationen.

Mac OS X redigera

Från Mac OS 10.2 (2002) och senare är alla nödvändiga skrifttecken och systemprogram förinstallerade som standard. För Mac OS X 10.1 finns flerspråksstöd att laddas ner gratis från Apples webbplats. Asian Language Update installerar stöd för kinesiska, japanska och koreanska.

Mac OS X språkpaket på apple.com[död länk]

Fedora redigera

För Fedora Core 3 behöver du installera paketen ttfonts-zh_TW och ttfonts-zh_CN.

yum install ttfonts-zh_TW ttfonts-zh_CN

För senare versioner av Fedora heter paketet fonts-chinese.

yum install fonts-chinese

Debian GNU/Linux och Ubuntu redigera

Nyare ubuntuversioner innehåller stöd för kinesiska från början.
Saknas stöd kan du installera ttf-kochi-micho med följande kommando:

sudo apt-get install ttf-kochi-mincho

Gentoo GNU/Linux redigera

Steg-för-steg-guide till kinesiska på Gentoo[död länk]

Mandriva Linux 2007 redigera

Installera ett eller flera kinesiska typsnittspaket.

Försäkra dig om att du har stöd för typsnitt i UTF-8 aktiverat, då detta kan vara avaktiverat om du uppgraderade från en tidigare version av Mandrake/Mandriva.

Kinesisk teckeninmatning redigera

För att kunna skriva med kinesiska tecken behöver du, om du har ett operativsystem på ett västerländskt språk, troligen installera något tilläggspaket.

Windows redigera

Microsofts verktyg för att skriva med östasiatiska tecken heter IME.

GNU/Linux redigera

  • IBus är ett inmatningsverktyg som kan hantera ett mycket stort antal icke västerländska skriftspråk.