Wolfgang Schmieder

tysk bibliotekarie

Wolfgang Schmieder, född 29 maj 1901 i Bromberg, död november 1990 i Freiburg im Breisgau var en tysk musikforskare.

Wolfgang Schmieder föddes i Bromberg (nuvarande Bydgoszcz, Polen). År 1950 publicerade han en verkförteckning omfattande kompositören och organisten Johann Sebastian Bachs produktion, kallad Bach-Werke-Verzeichnis, vanligtvis förkortat BWV. Schmieders klassificeringsarbete har resulterat i, en av världens musikforskare och interpreter, vedertagen standard. Schmieder var från april 1942 anställd på stads- och universitetsbiblioteket vid Johann Wolfgang Goethe-universitetet i Frankfurt am Main. Han pensionerades från sin tjänst 1963. Sina sista år framlevde han i Freiburg im Breisgau där han avled i november 1990, 89 år gammal.