För godtyckliga tecken i datorprogram, se Jokertecken.

Wild card, engelska för kortspelstermen vilt kort, är ett begrepp som används i idrott och andra tävlingar för någon som kvalificerat sig på ett ovanligt sätt.

I beslutsteori syftar det på osannolika händelser som genom sin stora verkan ändå är signifikanta för beslutet.