"Inte en"?

redigera

Är det någon tanke med att vissa sektioner använder "inte en/ett" istället för "ingen/inget"? Jag tycker att det ser konstigt ut; det går emot min språkkänsla! Jag skulle gärna se att de få sektioner som har sådana namn fick formuleringar med "ingen/inget" eller "inte någon/något". Får jag något gehör? EdvinW (disk) 21 mars 2013 kl. 21.22 (CET)Svara

Länkning av Wikipediagemenskapen

redigera

Varför har Wikipediagemenskapen länkats? Det är ju inget som skulle ha någon relevans för en artikel i uppslagsverket. / Elinnea (disk) 6 april 2013 kl. 17.50 (CEST)Svara

Om personer som saknar kännedom om begreppet "Wikipediagemenskapen" läser artikeln så är det väl bra att man kan länka sig vidare och läsa om vad det är, eller hur? Mvh --Allexim (disk) 6 april 2013 kl. 19.22 (CEST)Svara
Jovisst, Wikipedia:Ordlista kan man ju länka till, som det är nu, men det jag ifrågasatte var att det tidigare låg en länk där till uppslagsverket, där det absolut inte bör finnas nån artikel om Wikipediagemenskapen. / Elinnea (disk) 7 april 2013 kl. 11.56 (CEST)Svara
Det var ett misstag som jag upptäckte först när du påpekade det. Tack så mycket, Elinnea för att hjälper till med förbättringen av svWikipedia! Mvh --Allexim (disk) 7 april 2013 kl. 22.07 (CEST)Svara

"Ingen nyhetstjänst"…

redigera

Just den rubriken är tyvärr lite ihålig. I teorin låter det bra, i praktiken blir det lite besvärligare. Jag har nu uppdaterat texten och bland annat plockat bort Wikinews som ju ligger i malpåse. Redan den text som fanns förklarade Wikipedias möjligheter som nyhetstjänst, samtidigt som problematiken med att hantera nyheter i en uppslagsbok förklarades. I praktiken fungerar ju Wikipedia (alltifrån Huvudsida) även som en sorts nyhetstjänst, som vidarebefordrar information som andra dagligmedier publicerar. Att hålla på rågången är inte lätt… Allt gott.--Paracel63 (diskussion) 10 oktober 2014 kl. 17.10 (CEST)Svara

Under "Ingen intresseklubb", berätta om bättre forum?

redigera

Funderar på om det vore värt att länka och föreslå andra forum där "Material som endast tilltalar extremt hängivna fans av till exempel Harry Potter eller Star Wars" verkligen hör hemma som på deras respektive wikia-sidor (Wookiepedia respektive Harry Potter Wiki). Om någon mer erfaren håller med kan denne gärna lägga till sådana länkar, känner inte att jag är rätt person att lägga till material på en sida om riktlinjer. Läkarstudenten (diskussion) 24 april 2017 kl. 15.27 (CEST)Svara

Finns så väldans många sådana sidor att det blir lite överväldigande tror jag. Skottniss (diskussion) 24 april 2017 kl. 15.30 (CEST)Svara
Wikipedia är varken en reklamportal eller länksamling. Vill man söka om mer fördjupad information om ett speciellt spel då bör man använda de söktjänster som finns tillgängliga. DIEXEL (diskussion) 24 april 2017 kl. 16.06 (CEST)Svara

Bör det stå något om att WP inte är ett forum för liverapportering av sportresultat?

redigera

Problemet är att det inte blir uppdaterat live och släpar efter omedelbart. Se t ex Vm i snooker 2017 (äldre) som sedan inte blev vidare uppdaterad. På engelska motsvarigheten uppdaterar man däremot live, där sitter någon och trycker på knappen vid varje nytt resultat. /Inno (diskussion) 26 april 2017 kl. 14.18 (CEST)Svara

Policy?

redigera

Vad sägs om att uppgradera denna riktlinje till policy? Sidan beskriver trots allt en av våra grundprinciper, och de andra grundprinciperna utgör alla policies. Jag ser inte endast det som står här som rekommendationer (vilket riktlinjer innebär), utan enligt min mening vilar hela Wikipedias encyklopediska natur på att dessa kriterier efterföljs. Jag kan dock tycka att sidan borde komprimeras genom att t.ex. ersätta en del av de många underrubrikerna med numrerade punktlistor, men förslaget kvarstår. / Reddarn (diskussion) 14 februari 2018 kl. 23.31 (CET)Svara

Jag tror inte denna sida är policy. Policy är sådant som i princip alla håller med om. Jag har sett flera etablerade användare genom åren som argumenterat mot i alla fall andemeningen av vissa delar av den här sidan. Den lider dessutom av den lätt blir undantagen som bekräftar regeln: om något inte står med här, blir det då tillåtet?
andejons (diskussion) 10 september 2019 kl. 10.41 (CEST)Svara
En gammal diskussion om antagning till policy fördes 2006. Jag står fast vid det som jag skrev då, att sidan är för fokuserad på enskilda exempel för att vara en bra policy (Wikipedia:Relevanskriterier har samma problem, fast värre). En omskrivning till ett mer kompakt format skulle för all del antagligen vara ett framsteg, men i så fall är det bättre att starta om diskussionen om policystatus efter omskrivningen. //Essin (diskussion) 8 april 2021 kl. 08.29 (CEST)Svara

Omstuvning av "Ingen ordlista"

redigera

@Riggwelter, Yvwv, övriga: Jag tänker stuva om litet i avsnittet Ingen ordlista, om ingen invänder. Orsaken är att texten nu lider av ett par fall av oklar syftning, därför att ordningen meningarna tillkommit i EMÅ delvis brutit den existerande logiken. Jag tänker åtgärda detta genom att om några dagar flytta en mening, och ändra ett därför till alltså. Jag tror inte att mina ändringar alls påverkar det avsedda innehållet (men möjligen kan de sägas ändra innehållet i så måtto att ett par oavsiktliga oklarheter försvinner).

Konkret vill jag ändra

Varje artikel bör inledas med en definition av ämnet, men en artikel om ett ord som inte kan beskrivas utöver sin definition är inte en egentlig artikel. Rena förklaringar av ord, av den typ man finner i en ordlista, finns i vårt systerprojekt: Wiktionary. Språkrådets publicerade nyord bör ha egna artiklar endast om de har bevisad spridning i text, och det finns verifierbart material nog för en artikel. Emellertid används sådana definitioner i artiklar på de så kallade förgreningssidorna, när ett ord har flera betydelser. Fackuttryck vars betydelse helt kan uttömmas i en mening, kan samlas i ämnesordlistor, till exempel Lista över golftermer. Se vidare Wikipedia:Artikellängd. Wikipedia är därför inte en plats att lansera nyord, då dessa inte per automatik kan anses ha nått en bevisad spridning i text.

till

Varje artikel bör inledas med en definition av ämnet, men en artikel om ett ord som inte kan beskrivas utöver sin definition är inte en egentlig artikel. Rena förklaringar av ord, av den typ man finner i en ordlista, finns i vårt systerprojekt: Wiktionary. Emellertid används sådana definitioner i artiklar på de så kallade förgreningssidorna, när ett ord har flera betydelser. Fackuttryck vars betydelse helt kan uttömmas i en mening, kan samlas i ämnesordlistor, till exempel Lista över golftermer. Se vidare Wikipedia:Artikellängd. Språkrådets publicerade nyord bör ha egna artiklar endast om de har bevisad spridning i text, och det finns verifierbart material nog för en artikel. Wikipedia är alltså inte en plats att lansera nyord, då dessa inte per automatik kan anses ha nått en bevisad spridning i text.

Bakgrund: Innan Yvwv lade in den första meningen om nyord här var det helt tydligt att "sådana definitioner" inte syftade på nyordsartiklar utan på ordbokslika beskrivningar överhuvud taget (vilket åsyftas med "ord som inte kan beskrivas utöver sin definition"). Detta är EMÅ klart fortfarande samsynen, så meningen som bröt syftningen bör senareläggas. Vidare lade Riggwelter in den andra meningen om nyord här, efter ett resonemang om att facktermer ibland bör samlas i ämnesordlistor; men några "ämnesordlistor" för neologismer avsågs knappast. Genom att flytta ihop de två meningarna om neologismerna avhjälper vi båda dessa syftningsproblem.

Slutligen vill jag alltså byta ut Riggwelters "därför" mot "alltså". Orsaken är att jag ser Riggwelters mening som mer ett förtydligande av det som redan sagts om nyord. än som en ny slutsats.

Detta är alltså vad jag tycker att jag bör kunna ändra utan ytterligare diskussion, om ingen invänder. Möjligen kunde faktiskt också den sista meningen förkortas litet, genom att hänvisningen till "(inte) bevisad spridning i text" tas bort (eftersom den kan ses som en upprepning); vad säger du, Riggwelter? Jörgen B (diskussion) 25 januari 2021 kl. 23.41 (CET)Svara

  Utfört Jörgen B (diskussion) 28 januari 2021 kl. 17.27 (CET)Svara

Stöd i gemenskapen eller bland röstande

redigera

Kyllo ändrade meningen om administratörer och administratörer, från "utröna om det i wikigemenskapen finns utbrett stöd för personen" till "utröna om det i wikigemenskapen finns utbrett stöd för personen bland röstande" (min kursivering), med motiveringen "Förtydligar. Säger ingenting om gemenskapens allmänna stöd eftersom det endast brukar vara några tiotal som deltar i omröstningarna."

Min uppfattning är att en stor del av de aktiva håller ett öga på omröstningarna, oberoende av om de väljer att inte delta i dem. Också andra torde vara medvetna om omröstningarna, men låter bli att engagera sig så länge de har förtroende för processen.

Min uppfattning är alltså att omröstningarna fungerar som ett mått på stödet inom gemenskapen, för den enskilda administratören och för administratörerna i allmänhet och för deras omdöme som röstar. Om en viss administratör inte har stöd kommer flera att engagera sig (har det fungerat så?), liksom om förtroendet för administratörskåren eller de röstande har rubbats (vilket väl inte hänt).

En fråga är förstås vem som skall räknas till gemenskapen. Jag har för mig att vi har en kärntrupp på ett hundratal aktiva, till vilka de flesta administratörer och de flesta av dem som brukar rösta hör. Jag tror att de som är mindre aktiva men ändå räknar sig till gemenskapen litar på denna kärntrupps omdöme. De deltar antagligen sällan i omröstningarna och jag ser det som oklart i vilken mån de har kunskap och engagemang nog att rösta bort en administratör som de mist förtroendet för, så för deras del kanske omröstningarna inte fungerar. Jag tycker ändå att formuleringen "bland röstande" är missvisande.

LPfi (diskussion) 28 februari 2021 kl. 17.14 (CET)Svara

Det är bara en liten del av alla bidragsgivare eller aktiva på Wikipedia som deltar i omröstningarna. Det krävs inte ett starkt stöd bland aktiva eller bidragsgivare för förtroende (det är helt missvisande), utan enbart bland röstande. /Kyllo|kontakt| 28 februari 2021 kl. 19.38 (CET)Svara
Omröstningarna är öppna för alla användare som är etablerade, inte bara administratörer. Jag har aldrig sett något om kärntrupp på Wikipedia. Det låter påhittat. /Kyllo|kontakt| 28 februari 2021 kl. 19.48 (CET)Svara
Vi är maximalt 300 som regelbundet bidrar på svwp, och av dessa är hälften enbart aktiva i skrivandet. Det lämnar uppemot 150 som max är intresserade/medvetna om adminomröstningar. Av de 150 så deltar 80-90 då och då i omröstningar. Och jag delar LPfisyn att bland de 150 som ej aktivt deltar så skulle de ge ifrån sig en röst om de tyckte det som pågår är helgalet, dvs de indirekt stöder omröstningens resultat.Yger (diskussion) 28 februari 2021 kl. 19.50 (CET)Svara
Val till riksdagen och andra församlingar antas spegla folkviljan, även om inte samtliga berättigade röstar. Jag anser inte att det är någon skillnad här.
andejons (diskussion) 28 februari 2021 kl. 23.58 (CET)Svara
Vid begränsningar av rösträtten (endast vita, endast etablerade) kan det uppstå tvivel, liksom om många låter bli att rösta av andra skäl (skev nominering, kampanjhinder), så det är inte givet att ett visst val speglar folkviljan eller gemenskapens förtroende – men jag uppfattar det som undantag där man enkom måste argumentera för att nominering, diskussion eller röstning har mycket problematiska element. Jag har inte sett tecken på några problem (också om troll och enstaka gånger också betrodda användare har argumenterat för att det finns problem). –LPfi (diskussion) 1 mars 2021 kl. 12.11 (CET)Svara

Det brukar vara uppemot ca 40 av ca 700 000 användare som deltar i en omröstning. /Kyllo|kontakt| 19 mars 2021 kl. 20.26 (CET)Svara

Ingen blir vald för att det bevisligen eller uppskattningsvis finns ett utbrett stöd i gemenskapen eller bland alla röstberättigade. Det är ett utbrett stöd bland valdeltagarna i det specifika valet som avses. I administratörs- och byråkratval är det 75 procent av rösterna. I censorval är det 90 procent av rösterna. Kontrollera det här: Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet. /Kyllo|kontakt| 19 mars 2021 kl. 21.08 (CET)Svara

Korrigering kring att avgöra relevans

redigera

Det stod att ju längre man varit användare, desto bättre förutsättningar att avgöra relevans. Det är inte helt korrekt. Det finns sådana som varit användare i många år men mycket inaktiva och då ofta saknar rutin eller inte är uppdaterade med relevanskriterier eller arbetsrutiner. Det är heller inte nödvändigtvis som att man blir bättre på att avgöra relevans för varje år. Någon som har fem eller tio års rutin kan vara minst lika bra på att avgöra relevans som någon som har femton år. Det som är avgörande är väl snarare rutin och vad man arbetat med på Wikipedia.

Jag nöjer mig med att ändra till rutin istället för ju längre man varit användare... Sedan kan jag även tycka att ämneskunskaper inte väger lika tungt i sammanhanget som kunskaper om relevans och relevanskriterier på Wikipedia. Däremot kan ju ämneskunskaper vara till hjälp när man tar ställning till om kriterier är uppfyllda eller letar källor. Kyllo (diskussion) 18 december 2022 kl. 09.47 (CET)Svara

Nuvarande formuleringen om att Wikipedia inte är en nyhetstjänst skapar missförstånd

redigera

Vi hamnade i en diskussion om den senaste korruptionsskandalen om Diskussion:Anna_Kinberg_Batra där en använder hade missförstått principen om att Wikipedia inte är en nyhetstjänst till att Wikipedia inte får nämna pågående skeenden överhuvudtaget. Det stämmer förstås att det är bra att reflektera om en nyhet kommer kännas relevant om några månader, och man bör vara försiktig med att skriva in spekulationer som inte är utredda, men vi måste också tillåta att aktuella händelser skrivs in i artiklarna medan de är allmänt kända. Sedan kan gemenskapen uppdatera informationen i takt med att saker klarnar.

Engelska Wikipedia en:Wikipedia:What_Wikipedia_is_not#Wikipedia_is_not_a_newspaper inleder med att poängtera att uppdaterad information är eftersträvansvärt, vilket tas för givet av den svenska versionen som sedan fortsätter att fokusera riskerna med detta. Det vore bättre att vara explicit med det positiva för att undvika detta missförstånd.

Engelska Wikipedia är också bättre på att exemplifiera vad typ av information vi inte vill se så att folk slipper läsa in att det gäller generellt. Jag skulle kunna försöka förbättra dessa två aspekter vid tillfälle.--Orubblig (diskussion) 10 april 2024 kl. 23.39 (CEST)Svara

Påbörjade nyanseringen, men inte riktigt i mål ännu. Måste poängtera fördelen med att skriva när det är aktuellt samt ge exempel på vad som inte är relevant utöver detaljer. (Exempelvis spekulationer om vad som har hänt)--Orubblig (diskussion) 29 april 2024 kl. 23.57 (CEST)Svara
Hittade ämnesguiden Wikipedia:Att skriva om nyheter som uttrycker ungefär det jag ville. Vi ser om detta hjälper eller om vi får återkomma.--Orubblig (diskussion) 4 maj 2024 kl. 21.58 (CEST)Svara