Wikipediadiskussion:Förbehåll för risker

Aktiva diskussioner

Här är ett förslag på översättning av förbehållssidan. Vad tycker ni? Kanske kan man infoga översättningen före eller efter den engelska texten, det kan ju vara bra om den är kvar. Tveksamma passager (i mina trötta ögon) är kvar på engelska inom parentes och i kursiv... Nils 4 mars 2004 kl.02.45 (CET)

Tycker det är bra, men har några förslag på alternativa skrivningar på vissa ställen (markerade med alt och kursiv stil). Tog bort versalerna i början av varje ord i rubrikerna, det är för engelskt för mig!! Jag tycker också att den engelska texten kan stå kvar på sidan, men helst efter den svenska.
ShineB 4 mars 2004 kl.17.19 (CET)
Jag ändrade några ställen och lade till några fler förslag. Vad gäller det sista så tror jag inte att gratis stämmer in på meningen i den engelska texten (gratuitously). Den syftar nog snarare till att det är upp till användaren själv att ta till sig informationen eller inte, vilket lyfter bort ännu mer ansvar från Wikipedia. Jag vet inte om godtyckligt kan misstolkas, men annars tycker jag det är en bra översättning. Nils 4 mars 2004 kl.18.53 (CET)
Tycker att översättningen är bra. Ändrade bara "ges ansvar" till "hållas ansvarig", la till ett b i webbplats (enl. svenska språknämndens anvisningar). Tycker inte att den engelska versionen behöver vara kvar då man enkelt når den genom att klicka på "english". Eventuellt kan man lägga till något i texten, "Läs originalversionen av denna text". /VARNING: Använd endast Wikipedia på egen risk!

Var medveten om att informationen du kan finna på Wikipedia kan vara felaktig, missledande, farlig eller illegal.

Detta förbehåll har länkats från sidan du har läst eftersom någon misstänker att informationen på den sidan kan utgöra en risk för dem som läser den och väljer att på något sätt utnyttja informationen för något ändamål eller vidarebefordra den för att utnyttjas för något ändamål av tredje part.

Ingen upphovsman, artikelförfattare, medlem, sponsor, administratör, systemoperatör, vandal, eller någon annan kopplad till Wikipedia på något sätt, kan hållas ansvarig för hur du utnyttjar informationen som finns på eller länkas till från denna webbplats.

Kontrollera noga att informationen du finner på Wikipedia är korrekt och har verifierats. Om det finns några uppmaningar angående farliga, olagliga eller oetiska aktiviteter så kom ihåg att vem som helst kan lägga ut informationen på Wikipedia och kanske inte har kompetens att ge korrekt information kring viktiga säkerhetsrisker eller hur du kan förhindra kroppsskador eller annan skada på din person, egendom eller ditt rykte. Om du behöver specialisthjälp (till exempel medicinsk, juridisk eller skyddsteknisk (risk management)) vänligen kontakta någon professionell, licensierad eller kunnig på området.

Wikipedia är inte helt igenom faktagranskat; (uniformly peer reviewed) läsare kan rätta fel eller ta bort missvisande information men är inte på något sätt förpliktigade att göra detta och informationen som står att finna här kan inte garanteras vara vare sig korrekt, nyttig eller användbar.

Inga skadeyrkanden kan göras mot Wikipedia i egenskap av en ideell och öppen sammanslutning individer i syfte att skapa en Internet-baserad kunskapsresurs. Denna information mottar du godtyckligt, och det finns därför ingen ömsesidig överenskommelse mellan dig och Wikipedia om ditt användande eller ändrande av denna information bortom GNU Free Documentation License.

Lita inte på NÅGONTING du finner på Wikipedia, du rekommenderas att kontrollera all information noggrant.