Allmänt förbehåll
Använd Wikipedia på egen risk!
Wikipedia ger inga medicinska råd
Wikipedia ger inga juridiska råd
Wikipedia innehåller material som kan ses som stötande
Använd inte Wikipedia för att ta reda på om en svamp är giftig eller ej!
Var medveten om att informationen du kan finna på Wikipedia kan vara felaktig, missledande, farlig eller olaglig!

Detta förbehåll har länkats från sidan du har läst eftersom någon misstänker att informationen på den sidan kan utgöra en risk för de som läser den och väljer att på något sätt utnyttja informationen för något ändamål eller vidarebefordra den för att utnyttjas för något ändamål av tredje part.

Ingen upphovsman, artikelförfattare, medlem, sponsor, administratör, systemoperatör, vandal, eller någon annan kopplad till Wikipedia på något sätt, kan hållas ansvarig för hur du utnyttjar informationen som finns på eller länkas till från denna webbplats.

Kontrollera noga att informationen du finner på Wikipedia är korrekt och har verifierats. Om det finns några uppmaningar angående farliga, olagliga eller oetiska aktiviteter så kom ihåg att vem som helst kan lägga ut informationen på Wikipedia och kanske inte har kompetens att ge korrekt information kring viktiga säkerhetsrisker eller hur du kan förhindra kroppsskador eller annan skada på din person, egendom eller ditt rykte. Om du behöver specialisthjälp (till exempel medicinsk, juridisk eller skyddsteknisk) vänligen kontakta någon professionell, licensierad eller kunnig på området.

Wikipedia är inte helt igenom faktagranskat; läsare kan rätta fel eller ta bort missvisande information men är inte på något sätt förpliktigade att göra detta och informationen som står att finna här kan inte garanteras vara vare sig korrekt, nyttig eller användbar.

Inga skadeyrkanden kan göras mot Wikipedia i egenskap av en ideell och öppen sammanslutning individer i syfte att skapa en Internet-baserad kunskapsresurs. Denna information mottar du godtyckligt, och det finns därför ingen ömsesidig överenskommelse mellan dig och Wikipedia om ditt användande eller ändrande av denna information bortom CC BY-SA 3.0 och GNU Free Documentation License.

Förlita dig inte på NÅGONTING du finner på Wikipedia – du rekommenderas att kontrollera all information och alla källor noggrant.