Wikipediadiskussion:Ämnesguider

Senaste kommentaren: för 11 år sedan av Hejkompis i ämnet Konvertera mallen till navbox?

Bra klassificering?Redigera

Är det här någon bra idé? Jag tror inte vi behöver hitta på flera klassificeringar av sidor i namnrymden Wikipedia. Snarare kanske vi skulle ta bort en nivå av vad vi har. // habj 5 mars 2008 kl. 18.45 (CET)Svara[svara]

Som jag skrivit på Bybrunnen så tycker jag att de här sidorna och mallarna bör kunna ligga kvar tills fler användare fått tycka till om dem. /Yvwv [y'vov] 5 mars 2008 kl. 20.26 (CET)Svara[svara]

GuidesidorRedigera

Diskussionen hitflyttad från Bybrunnen habj 24 mars 2008 kl. 02.57 (CET)Svara[svara]
För att försöka reda ut träsket kring vad som är regler och vad som inte är det, så har jag skapat Mall:Guide och Kategori:Wikipedia:Guidesidor för metasidor som är rådgivande, men inte är några fasta regler. Det är tänkt att vem som helst ska kunna märka en vettig metasida med {{guide}}, och om det mot förmodan skulle bli konflikt om huruvida en viss sida ska ha mallen, så får man lösa det på vanligt sätt. /Yvwv [y'vov] 5 mars 2008 kl. 16.06 (CET)Svara[svara]
Är det verkligen bra att skapa den här kategorin? Det är redan förvirrande med Policys, riktlinjer och essäer. Policys och riktlinjer är heller inte några fasta regler som man måste följa så vad är skillnaden jämfört med Guider och hur ska man bestämma vad som är guider. Nu blir det väl en konflikt om GP ska vara guide eller inte. Vints 5 mars 2008 kl. 18.23 (CET)Svara[svara]
Det låter som att det hela bygger på en missuppfattning, nämligen den att riktlinjer är "fasta regler". Vi har ett problem med hur vi definierar essä, den frågan måste vi hantera någon gång... kanske helst genom att skap och bearbeta Wikipedia:Essäer. Däremot förstår jag inte helt problemet med sidor i namnrymden Wikipedia som inte är försedda med någon skylt. // habj 5 mars 2008 kl. 18.42 (CET)Svara[svara]
Kan det inte vara bra för nya användare att man lite tydligt talar om hur etablerad en viss regel är? Jag kan hålla med om att det är krångligt med riktlinjer, policies, essäer, guider etc om man inte definierar det ttdligt, men man kanske kan på något sätt dela in i "starka" respektive "svaga" rekommendationer? Nitramus 5 mars 2008 kl. 18.55 (CET)Svara[svara]
Jag har nu lyft ut Mall:Guide från ett antal sidor, samt även Mall:Ämnesguide. Jag vill också peka wikigemenskapen på den tämligen nyskapade Wikipedia:Ämnesguider. De sidor som listas där, i mallen, är de sidor som länkas till på Wikipedia:Relevanskriterier... för mig ser det här ut som något som passar den falang som önskar ge ökad status åt de omstridda relevanskriterierna, då är det är ju bra om det finns en skylt överst på sidorna som så att säga ger dem ökad status. Riktlinjeskylten visar att det finns någorlunda stort stöd för vad som står. En sida om vilka ämnen som är relevanta att skriva om bör sträva efter att utformas så att den får hela wikigemenskapens stöd. Det finns inget skäl att ge pseudostatus åt sidor som inte har stort stöd. // habj 5 mars 2008 kl. 18.58 (CET)Svara[svara]
Precis! Och jag tror att risken är att man ger pseudostatus åt sidor som inte har så stort stöd om man bara lyfter ut mallarna utan att lägga in något annat. Det är möjligt att själva texten i mallarna ska redigeras, men som jag tror är risken att en ovan användare som läser t ex ämnesguider kommer att tolka det som bindande regler betydligt mycket större om man inte har någon kommentar alls än om man har en skylt somuttryckligen säger att det inte rör sig om bindande regler. Kanske är texten i guidemallen olämpligt formulerad, men det är snarare ett formuleringsproblem än ett problem med själva mallen per se, som jag är böjd att se det. Nitramus 5 mars 2008 kl. 19.03 (CET)Svara[svara]
I så fall har ni hittat på ett helt nytt system... att sidor som saknar märkning är "officiella regler". Detta är jag starkt emot att införa. Snarare behöver vi skapa sidan Wikipedia:Det finns inga regler... annars är vi snart inne på paragrafrytteri. Vi kan förvisso hitta på en mall där det står "den här sidan saknar stöd", men den ska i så fall inte heta "guide". Jag betvivlar starkt på att Yvwv vill se en sådan mall på relevanskriteriesidorna. // habj 5 mars 2008 kl. 19.08 (CET)Svara[svara]
Jag har inte någon avsikt att hitta på något nytt system, och det känns som att du läser in saker i det jag skriver som jag inte menar, så jag uttrycker mig kanske lite för otydligt och ber i så fall om ursäkt för detta. Nå, jag ska försöka utveckla vad jag menar: Jag är, liksom dig, inte alls för ett system där sidor utan märkning skulle vara officiella regler. Däremot är jag rädd att sidor i metarymden utan någon form av förtydligande om att det inte är bindande regler kan uppfattas som bindande regler, framför allt av ovana användare. Jag är själv rätt ny här, och jag minns därför mycket väl fortfarande hur man som ny ofta är vilsen och i kontakt med metasidor gärna själv tenderar att tolka dem som mer bindande än vad de faktiskt är. Mitt syfte är, liksom ditt, att främja det synsätt som utgörs av "Det finns inga regler"; kanske har vi lite olika uppfattning om hur detta ska främjas i praktiken (om du eller någon annan är villig att skapa en metasida på temat "Det finns inga regler" är jag den första att välkomna detta). "Den här sidan saknar stöd" kan kanske vara en idé. Om sidorna ska heta guide eller inte är mig rätt egalt. Personligen tilltalas jag av ordet guide just därför att det i mina öron låter mindre bindande än många andra ord, men det är ju min personliga uppfattning och finns det andra som får andra associationer av ordet guide, vilket det ju uppenbarligen gör, så håller jag med om att det inte är ett lämpligt namn på sidorna. Har någon ett annat förslag på namn på sådana sidor? Nitramus 6 mars 2008 kl. 22.45 (CET)Svara[svara]
Jag hade hoppats att guidemallarna kunde få ligga kvar tills andra användare kan bilda sig en uppfattning. De förtjänar i mitt tycke mer än några timmar. /Yvwv [y'vov] 5 mars 2008 kl. 20.20 (CET)Svara[svara]
Jag skulle kunna tänka mig någon typ av märkning för sidor på "meta-meta-nivå", som den nya Wikipedia:essäer, men efter diskussionen ovan ställer jag mig lite tveksam till om vi skall ha en mall som ger mer legitimitet åt t.ex. WP:Globalt perspektiv än vad som verkar finnas riktigt stöd för (jag tycker GP borde vara riktlinje, men jag inser att det just nu är så många som inte gör det att den inte kan bli det). Möjligen kan sådana sidor markeras just som WP:essäer, men jag tycker det namnet är olämpligt för sidor som kanske har ett någorlunda brett stödd och är formulerade som riktlinjer snarare än den mer lediga och resonerande stil jag anser utmärka en essä.
andejons 5 mars 2008 kl. 20.38 (CET)Svara[svara]
Mallarna går utmärkt att värdera utan att de ligger i artiklarna. Om det visar sig att wikigemenskapen vill ha dem, lär de ju läggas tillbaka och förbli kvar. // habj 5 mars 2008 kl. 21.37 (CET)Svara[svara]

Om det öht behövs en mall bör det vara av skälet att påpeka att skrivningen inte är en riktlinje, eftersom det ibland har varit missuppfattningen. Det som är bra med {{Guide}}, och {{Essä}}, är att detta då klart framgår, men jag kan förstå Andejons invändning att det då löper risk att verkligt personliga åsikter blandas med bredare stödda sidor än så. För min del hade det räckt med att det stått exempelvis:

  • Detta är en av Wikipedias rekommenderande sidor som kan användas vid ett vägval. Det är inte någon av Wikipedias policys eller riktlinjer och inte på något sätt bindande, bara rådgivande för den som vill lära sig utveckla Wikipedias form och innehåll o.s.v.

Då hade mallen IMO gjort en neutral nytta, men utan att säga för mycket.
/Ronny 5 mars 2008 kl. 21.52 (CET)Svara[svara]

Jag lägger mallen här nedanför, så syns det vad folk gör med den. // habj 6 mars 2008 kl. 01.32 (CET)Svara[svara]

Mall:Guide

Jag tycker att habj:s nuvarande förslag [1] och att guide-mallen flyttades till {{Sida utan status}} är bra och den borde kunna användas på WP:GP. Riktlinjer heter på engelska Wikipedia "Guidelines" vilket ökar förvirringen ännu mer om man skulle införa guidesidor. Vints 6 mars 2008 kl. 09.10 (CET)Svara[svara]
Prövar en ny ordalydelse, enl mallen ovan just nu, för att få med en neutral och lite förklarande status. Ett förslag i mängden, bara!
/Ronny 6 mars 2008 kl. 16.27 (CET)Svara[svara]
Jag undrar hur den mallen är tänkt att användas? Om den är menad för rent deskriptiva sidor som Wp:Essäer, så förstår jag inte riktigt vad stycket om vägval gör där. Är den å andra sidan tänkt för en sida som Wp:Otillbörlig vikt, som förhoppningsvis kan få status av riktlinje, så tycker jag det där om att lära sig känns lite konstigt. I så fall vore "...riklinjer och återspeglar kanske bara inställningen hos vissa wikipedianer och är därför inte bindande. Uppdatera..." bättre.
andejons 6 mars 2008 kl. 22.02 (CET)Svara[svara]
Har gjort ett nytt förslag, ungefär som habj:s förslag men med "oklar status" bytt till "potentiell riktlinje". [2] Vints 7 mars 2008 kl. 19.09 (CET)Svara[svara]
Vints ändring ovan inte fokuserar på att beskriva sidan utan istället ger uttryck för "möjligtvis riktlinje i en framtid, hopp eller frustation, kanske eller kanske inte; tycker inte jag att den blev bra. Det känns mer riktigt att en mall fokuserar på en skrivnings nuvarande status, istället för att den ska underbygga en spekulation i vad gemenskapen kommer att tycka, utifall den utvecklas i okänd grad på något sätt.
Utifall det öht behövs en mall, kan den ev se ut så här, (mallexempel just nu) då den förklarar nulägets status och motverkar andra uppfattningar.
/Ronny 7 mars 2008 kl. 22.42 (CET)Svara[svara]
Jag tycker att "rådgivande sida" är en bra titel. /Yvwv [y'vov] 8 mars 2008 kl. 05.51 (CET)Svara[svara]
Det tycker jag absolut inte. Vem som helst kan skapa en sida, slänga in en mall att det är en "rådgivande sida" - men tänk om wikigemenskapen inte håller med om vad som där står då? Om wikigemenskapen håller med, ja då är det en riktlinje! Om den inte håller med, kan man inte påstå att sidan är rådgivande. // habj 10 mars 2008 kl. 11.04 (CET)Svara[svara]

Enligt min mening är det bättre att inte använda mallen. Vi har tre typer av statusmarkeringar för sidor i namnrymden Wikipedia: Policy, riktlinje och essä. IMHO borde vi koncenterara oss på att definiera dessa innan vi hittar på fler. Problemet som jag ser det är att vi inte märker upp sidor som riktlinjer, och inte bearbetar sidor så att de motsvarar wikigemenskapens vilja så att de kan bli riktlinjer. Just nu pågår en mycket nyttig process kring Wikipedia:Globalt perspektiv, där den första versionen av Thuressons essä Wikipedia ska skrivas för läsarna och den utveckling som skett med texten efter det tydligt visar att sidan om globalt perspektiv inte på ett adekvat sätt sammanfattar wikigemenskapens åsikt. Den brukar dock refereras till som om den gjorde det! Det stora problemet här är att de som varit kritiska till sidan om globalt perspektiv, inte korrigerat den till något som de kan stå för. Jag medger att jag själv begått samma underlåtenhetssynd vad gäller relevanskriterierna. Om vi som wikigemenskap tar på oss att korrigera vad som står i vår dokumentation om vår praxis, så ska det förhoppningsvis inte behövas fler sorters klassificeringar av metasidor. // habj 10 mars 2008 kl. 11.11 (CET)Svara[svara]

Intressant att den här diskussionen ledde fram till att mallen "Supplement" skapades enligt samma mönster som jag föreslog om "guidesida". Vad var det jag sa från början? /Yvwv [y'vov] 20 september 2009 kl. 04.04 (CEST)Svara[svara]

Sammanställning av sidtyper i Wikipedia-namnrymdenRedigera

Tips: Wikipedia:Sidtyper i Wikipedia-namnrymden /Urbourbo 18 februari 2010 kl. 13.30 (CET)Svara[svara]

Wikipediadiskussion:Sidtyper_i_Wikipedia-namnrymden#Saknad typ / mall /Urbourbo 18 februari 2010 kl. 13.41 (CET)Svara[svara]

DispositionRedigera

Jag skulle gärna se att ämnesguidernas innehåll strukturerades lite mer enhetligt. Dels för att att konventioner underlättar läsbarheten, dels för att se till att varje ämnesguide är någorlunda heltäckande, dels för att skilja på "guider" och riktlinjer och att korslänka tydligt dem emellan. Se förslag överst på denna sida. Synpunkter? /Urbourbo 15 mars 2010 kl. 14.02 (CET)Svara[svara]

Konvertera mallen till navbox?Redigera

Se Malldiskussion:Ämnesguider hejkompis 23 november 2011 kl. 08.46 (CET)Svara[svara]