Öppna huvudmenyn

Wikipedia:Veckans tävling/Robotskapade ödleartiklar

Tävlingslogg
 • Tävlingen pågår.
 • Höstblomma är tävlingens första deltagare - Välkommen! Och den putsade artikel beskriver ökenleguanen som syns på följande bild.
Dipsosaurus dorsalis-Buffalo Zoo.JPG
 • "De vanliga misstänkta" SMirC-smile.svg strömmar in. Nu är även Deryni med och bokstaven Q är avverkat. Tre artiklar till och vi klarade minst 0,1 % av kategorins artiklar.
 • Nu är det till och med 0,3 % av kategorin som är åtgärdade och Deryni har redan en violett rosett säker. Putsad blev bland annat följande ödla som lever i Sydamerika:
Kentropyx calcarata.jpg
 • Även bokstaven K är fixat och Höstblomma närmar sig den bruna rosetten med hjälp av denna färgglada gecko.
Qadromannportrait.jpg
 • Ingen ny deltagare men flera putsade artiklar sedan senaste loggen. Deryni började med bokstaven X där det är 11 artartiklar kvar och Höstblomma fortsätter med ödlor som har svenska namn.
 • Det är fortfarande bra framgång i tävlingen. Höstblomma har snart 10 artiklar och en lila rosett medan Deryni fortsätter med bokstaven X (endast 2 artiklar kvar). Åtgärdat är bland annat denna nattödla:
Xantusia henshawi.jpg
 • Imponerande 41 artiklar putsades hittills av tävlingens två deltagare - 11 artiklar till och en procent av kategorin är fixat.
 • Sista tävlingsdagen och hela 50 artiklar är åtgärdade. Bland dem finns den gulstrupade sköldödlan som påminner lite om kopparödlan, fast den har ben.
Gerrhosaurus flavigularis.jpg
 • Så, det är sista loggen före målgången. Jag kan redan nu nämna att det var jättefina insatser av deltagarna. 59 putsade artiklar är riktig bra för en vecka. Imorgon blir det prisutdelning. Vi hörs!
 • Ja, här finns inte mycket att tillägga. Vinnare blev Deryni med 769 poäng och på andra platsen har vi Höstblomma med 342 poäng.

Om tävlingenRedigera

 • Mål: Tack vare Lsjboten har vi under senaste tiden fått cirka 5000 nya artiklar om ödlor. Dessa artiklar finns i Kategori:Robotskapade ödleartiklar och behöver putsas enligt manualen som finns i rubriken poängberäkning.
 • Tid: 10 februari till 16 februari 2014
 • Tävlingsledare: Nordelch
 • Anmälan: Lägg till ditt användarnamn och de artiklar du åtgärdat under rubriken "Deltagare" nedan (se exempel).
 • Pris: Vinnaren föräras   den gröna rosetten. Alla som fixar 10 artiklar (grundkravet) får   den lila rosetten och alla som fixar minst 5 artiklar (grundkravet) får   den bruna rosetten .
 • Vinnare: Deryni

Information och poängberäkningRedigera

OBS: I tävlingen ingår bara artiklar om arter. Artiklar om släkten, familjer och andra taxa har en annan uppbyggnad som skulle göra poängfördelningen orättvis. Jag rekommenderar starkt att du redigerar wikisyntax, med Visual Editor blir det bara krångligt.

GrundkravetRedigera

 • Kolla i artikeln om tillhörande släkte eller familj om djuret har ett svenskt namn. Flytta artikeln om så behövs och anpassa artikeln efter flytt. Här ingår även flytt av kategorin för det vetenskapliga namnet till den automatisk skapade omdirigeringen. = 5 poäng exempel
 • Flytta raderna för vissa infraklasser eller överfamiljer till rätt plats i taxoboxen och länka det svenska namnet om så behövs. = 2 poäng per taxon (2 rader) exempel
 • Fyll på hela auktorsnamnet (tips: ta någon annan språkversion, till exempel engelska Wikipedia, eller Wikispecies till hjälp för att hitta hela namnet) = 1 poäng per auktor (förekommer vanligen vid två ställen i artikeln - i taxoboxen och i brödtexten) exempel
 • Ändra vetenskapliga släkt- och artnamn till kursiv stil (även i länken till commons när djuret saknar svenskt namn) och åtgärda andra stavningsfel i brödtexten. = 2 poäng exempel
 • Skriv en liten text med 2-3 meningar angående artens utbredningsområde (3 poäng) och habitat (3 poäng). Som hjälp har du den engelska texten på artikelns diskussionssida samt länken bland referenserna till IUCN:s rödlista med karta och beskrivande text. exempel
 • Lägg till rätt djurgeografisk kategori = 1 poäng per kategori
 • Hämta utbredningskartan från commons (om så finns) och sätta in i taxoboxen = 2 poäng
 • Minska bildgalleriet (kvar bör/kan finnas en bild i taxoboxen, 2-3 informativa bilder i galleriet med bildbeskrivning). Använd så bra bilder som möjligt. = 2 poäng exempel
 • Nu kan mallen {{robotskapad}} (högst upp i artikeln) tas bort men lämna stubbmallen kvar och borttagandet ger tyvärr inga poäng. Dessutom kan du placera mallen {{fixat}} i artikelns diskussion.
 • 30 bonuspoäng för alla deltagare som är med i tävlingen när en bokstav är avklarad enligt grundkravet (bara vetenskapliga namn då svenska namn kan tillkomma vid flytt).

Möjliga ytterligare åtgärderRedigera

 • Skriv även om djurets föda (2 poäng) och fortplantning (2 poäng) om dessa informationer finns hos IUCN.
 • Leta efter motsvarande webbsida på Reptile Database och skapa en länk i motsvarande referens. = 4 poäng exempel
 • Notera alla ytterligare åtgärder som du gjorde och som saknas i listan efter artikeln, det blir troligen några bonus.

DeltagareRedigera

Exempelanvändare 32 poängRedigera

 1. Ödla ett, flytt till svenskt namn, flytt av 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, = 5+4+1+2 = 12 p puts ej klart
 2. Ödla två, flytt av 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning/habitat (6 p), karta, 1 kategori, länk till databasen = 4+1+2+6+2+1+4 = 20 p

Höstblomma 342 poängRedigera

 1. Ökenleguan, flytt till svenskt namn, 2 auktor, språkputs, utbredning, habitat, 2 djurgeografisk region, länk till databasen = 5+2+2+3+3+2+4 = 21
 2. Hjälmleguan, flytt till svenskt namn, språkputs, utbredning, 1 djurgeografisk region, länk till databasen = 5+2+3+1+4 = 14
 3. Hjälmbasilisk, flytt till svenskt namn, språkputs, utbredning, 1 djurgeografisk region, länk till databasen = 5+2+3+1+4 = 14
 4. Påfågeldaggecko, flytt till svenskt namn, 1 auktor, språkputs, utbredning, habitat, 1 djurgeografisk region, länk till databasen = 5+1+2+3+3+1+4 = 19
 5. Madagaskardaggecko (från omdirigering Phelsuma madagascariensis), utbredning, habitat, 1 djurgeografisk region, länk till databasen = 3+3+1+4 = 11
 6. Halsbandsleguan, flytt till svenskt namn, språkputs, utbredning, habitat, 2 djurgeografisk region, länk till databasen = 5+2+3+3+2+4 = 19
 7. Leopardleguan (från omdirigering Gambelia wislizenii), utbredning, habitat, 1 djurgeografisk region, länk till databasen = 3+3+1+4 = 11
 8. Dubbelkamsbasilisk, flytt till svenskt namn, 1 auktor, språkputs, utbredning, 1 djurgeografisk region, länk till databasen = 5+1+2+3+1+4 = 15
 9. Randig basilisk, flytt till svenskt namn, 1 auktor, språkputs, utbredning, habitat, 2 djurgeografisk region, länk till databasen = 5+1+2+3+3+2+4 = 20
 10. Blåmagad taggleguan, flytt till svenskt namn, 2 auktor, språkputs, utbredning, habitat, 1 djurgeografisk region, länk till databasen = 5+2+2+3+3+1+4 = 20
 11. Ökentaggleguan (från omdirigering Sceloporus magister), utbredning, habitat, 1 djurgeografisk region, länk till databasen = 3+3+1+4 = 11
 12. Gulstrupad sköldödla, flytt till svenskt namn, 1 auktor, språkputs, utbredning, 1 djurgeografisk region, länk till databasen = 5+1+2+3+1+4 = 16
 13. Stor sköldödla, flytt till svenskt namn, 1 auktor, språkputs, utbredning, 1 djurgeografisk region, länk till databasen = 5+1+2+3+1+4 = 16
 14. Västafrikansk tjocksvansgecko, flytt till svenskt namn, 1 auktor, språkputs, utbredning, habitat, 1 djurgeografisk region, länk till databasen = 5+1+2+3+3+1+4 = 19
 • Flyttade ett taxon till rätt plats i taxoboxen i 13 artiklar ovan, som jag glömde göra förut = 2x13 = 26

Bokstaven Q färdig = 30 p, Bokstaven K färdig = 30 p, Bokstaven X färdig = 30 p

Deryni 769 poängRedigera

 1. Quedenfeldtia moerens, 2 taxon, kursiv stil, utbredning/habitat, 1 kategori, länk till databasen = 4+2+6+1+4 = 17 p
 2. Quedenfeldtia trachyblepharus, 2 taxon, kursiv stil, utbredning/habitat, 1 kategori, länk till databasen = 4+2+6+1+4 = 17 p - Bokstaven Q färdig = 30 p
 3. Kentropyx altamazonica, 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+1+2+3+1+4 = 15 p
 4. Kentropyx borckiana, 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+1+2+3+1+4 = 15 p
 5. Kentropyx calcarata, 2 taxon, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+2+3+1+4 = 14 p
 6. Kentropyx paulensis, 2 taxon, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+2+3+1+4 = 14 p
 7. Kentropyx pelviceps, 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+1+2+3+1+4 = 15 p
 8. Kentropyx striata, 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, bild, länk till databasen = 4+1+2+3+1+2+4 = 17 p
 9. Kentropyx vanzoi, 2 taxon, 2 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+2+2+3+1+4 = 16 p
 10. Kentropyx viridistriga, 2 taxon, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+2+3+1+4 = 14 p
 11. Kentropyx intermedius, 2 taxon, förslag på infogning, länk till databasen = 2+4 = 6 p
 12. Kaieteurosaurus hindsi, 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+1+2+3+1+2+4 = 17 p
 13. Kanakysaurus viviparus, 2 taxon, 4 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+4+2+3+1+2+4 = 20 p - Bokstaven K färdig = 30 p
 14. Xenosaurus grandis, 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+1+2+3+1+4 = 15 p
 15. Xenosaurus newmanorum, 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+1+2+3+1+4 = 15 p
 16. Xenosaurus penai, 2 taxon, 3 auktorer, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+1+2+3+1+4 = 17 p
 17. Xenosaurus phalaroantheron, 2 taxon, 3 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+3+2+3+1+4 = 17 p
 18. Xenosaurus platyceps, 2 taxon, 2 auktoerr, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+2+2+3+1+4 = 16 p
 19. Xenosaurus rectocollaris, 2 taxon, 2 auktorer, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+2+2+3+1+4 = 16 p
 20. Xantusia bezyi, 2 taxon, 3 auktorer, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+3+2+3+1+4 = 17 p
 21. Xantusia bolsonae, 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+1+2+3+1+4 = 15 p
 22. Xantusia henshawi, 2 taxon, kursiv stil, utbredning, 2 kategorier, länk till databasen = 4+2+3+2+4 = 15 p
 23. Xantusia riversiana, 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+1+2+3+1+4 = 15 p
 24. Xantusia sanchezi, 2 taxon, 2 auktorer, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+2+2+3+1+4 = 16 p
 25. Xantusia vigilis, 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 2 kategorier, länk till databasen = 4+1+2+3+2+4 = 16 p
 26. Xenagama batillifera, 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+1+2+3+1+4 = 15 p
 27. Xenagama taylori, 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+1+2+3+1+4 = 15 p - Bokstaven X färdig = 30 p
 28. Zonosaurus aeneus, 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+1+2+3+1+4 = 15 p
 29. Zonosaurus anelanelany, 2 taxon, 3 auktorer, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+3+2+3+1+4 = 17 p
 30. Zonosaurus bemaraha, 2 taxon, 3 auktorer, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+3+2+3+1+4 = 17 p
 31. Zonosaurus boettgeri, 2 taxon, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+2+3+1+4 = 14 p
 32. Zonosaurus brygooi, 2 taxon, 2 auktorer, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+2+2+3+1+4 = 16 p
 33. Zonosaurus haraldmeieri, 2 taxon, 2 auktorer, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+2+2+3+1+4 = 16 p
 34. Zonosaurus karsteni, 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+1+2+3+1+4 = 15 p
 35. Zonosaurus laticaudatus, 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+1+2+3+1+4 = 15 p
 36. Zonosaurus maramaintso, 2 taxon, 3 auktorer, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+3+2+3+1+4 = 17 p
 37. Zonosaurus maramaintso, 2 taxon, 3 auktorer, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+3+2+3+1+4 = 17 p
 38. Zonosaurus maximus, 2 taxon, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+2+3+1+4 = 14 p
 39. Zonosaurus ornatus, 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+1+2+3+1+4 = 15 p
 40. Zonosaurus quadrilineatus, 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+1+2+3+1+4 = 15 p
 41. Zonosaurus rufipes, 2 taxon, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+2+3+1+4 = 14 p
 42. Zonosaurus subunicolor, 2 taxon, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+2+3+1+4 = 14 p
 43. Zonosaurus trilineatus, 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+1+2+3+1+4 = 15 p
 44. Zonosaurus tsingy, 2 taxon, 3 auktorer, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+3+2+3+1+4 = 17 p
 45. Zygaspis ferox, 2 taxon, 2 auktorer, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+2+2+3+1+4 = 16 p
 • Zonosaurus, kontroll av robottext, kursiv stil, tillägg utbredning = 0 p