Öppna huvudmenyn
Harlech Castle var en av flera borgar som byggdes av Edvard I för att befästa sin erövring.

Wales historia börjar efter den senaste istiden, medan dess skrivna historia börjar med romarnas ankomst år 48 e.Kr. Wales blev en del av den romerska provinsen Britannien och stod under romerskt styre ända tills legionerna drogs tillbaka runt år 400. Under de följande århundradena bildades kungariken som Gwynedd och Powys och landet kristnades. Den tidiga medeltiden kantades av de walesiska kungarikenas strider mot de engelska och till slut mot normanderna, som nådde de walesiska gränserna runt 1067. 1282 anslöts Wales till det engelska kungariket. Owain Glyndŵr ledde ett uppror under tidigt 1400-tal och fick kontrollen över Wales under några år innan den engelska kronan kunde återta sitt styre. På 1500-talet antogs lagar som fullständigt införde Wales i England. Under 1800-talet upplevde särskilt sydöstra Wales en snabb industrialisering och en dramatisk folkökning. I dessa områden talades kymriska, men de blev mer och mer anglifierade under slutet av århundradet. ► Läs mer